Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > Obálka

BUSTA JOSEFA HLÁVKY V PANTHEONU NÁRODNÍHO MUZEA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ke stému výročí úmrtí Josefa Hlávky připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a s Českou národní bankou slavnostní odhalení busty architekta a mimořádného mecenáše české vědy, vzdě­lanosti a umění, kterou v roce 1901 vytvořil český sochař Josef Vác­lav Myslbek. Bronzová busta je od 10. března 2008 dlouhodobě umístěna ve střední hale Národního muzea, které Josef Hlávka finančně pod­poroval a během let 1891 až 1907 mu odkázal množství sbírkových předmětů, archiválií a knih. Česká národní banka vydala do oběhu slavnostní emisi stříbrné mince v nominální hod­notě 200 Kč, jejímž autorem je Vojtěch Dostál. Hlavním motivem její rubové strany je portrét Josefa Hlávky.

U stejné příležitosti se téhož dne konala v Lob­kovickém paláci na Pražském hradě vernisáž Portae vitae Josefa Hlávky čili Brány života Josefa Hlávky. Výstava je členěna do sedmi tematických okruhů, do nichž návštěvníci vstupují symbo­lic­kými branami, za nimiž se skrývají jednotlivé etapy života této významné osobnosti.

Lsd