ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > Obálka

NOVÉ KNIHY

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

KATEŘINA MEDICEJSKÁ
Životopis

Biografie jedné z nejpozoruhodnějších žen 16. století vyšla v řadě Historie. Snaží se ukázat Kateřinu Medicejskou i v jiném světle, než jak je většinou známa veřejnosti, tedy jako "Černá královna" či "Madam zmije", intrikánka a travička. Objektivně předkládá osobní i politické okolnosti, které tuto ženu vedly k životu, který prožila.
Friedová, L., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

O VŮLI V PŘÍRODĚ A JINÉ PRÁCE
Práce známého německého filozofa 19. století, které jsou obsaženy v této publikaci, jsou teoretickým základem a významným klíčem k pochopení jeho největšího spisu Svět jako vůle a představa. Závěr publikace patří spisům věnovaným etice, důležitému motivu celé Schopenhauerovy filozofie.
Schopenhauer, A., Academia, edice Europa, Praha 2007. Vydání 1.

SVATÝ CHRT
Guinefort, chrt, který byl podle pověsti nespravedlivě zabit svým pánem, byl již od 13. století uctívaným světcem na francouzském venkově, v kraji Dombes. Matky nosily své nemocné děti na jeho hrob, aby je "svatý chrt" uzdravil. Zvláštní formu venkovského kultu, který částečně přetrval až do 20. století, mapuje francouzský histo­rik a medievalista Jean-Claude Schmitt.
Schmitt, J.-C., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

CIZÍ, JINÉ, EXOTICKÉ V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ
Hlavní linií sborníku příspěvků z 27. ročníku sympozia k proble­matice 19. století, které se v loňském roce konalo v Plzni, je exotika a její vliv na českou kulturu. Exotika se projevila mnohými způsoby například v literatuře, poezii, architektuře, designu i v jiných oblastech kultury.
Bláhová, K., Petrbok, V., Academia, KLP, Praha 2008. Vydání 1.

A NEPOZDVIHNE MEČ…
Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989

Téma odpírání vojenské služby v komunistickém Československu, které doposud zůstávalo stranou zájmu českých historiků, se stalo hlavním bodem semináře, který uspořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Důvody k odpírání vojenské služby byly různé – poli­tické, filozofické, náboženské i národnostní.
Blažek, P. (ed.), Academia, edice Stíny, Praha 2007. Vydání 1.

JOSEF LUDVÍK FISCHER – VÝBOR Z DÍLA I.
Výbor z díla J. L. Fischera je rozvržen do tří svazků. Cílem prvního svazku je představit dílo tohoto myslitele co možná nejúplněji, v celé šíři jeho odborných zájmů i kulturního a politického angažmá. Jádro výboru tvoří především filozofické, respektive sociologické spisy.
Fischerová, S., Šulc, J., Academia, Univerzita Palackého v Olo­mouci, Praha/Olomouc 2007. Vydání 1.