Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > 43. zasedání Akademické rady AVČR

Informace ze 43. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. března 2008

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • přidělení účelových dotací na řešení projektů pokračujících v roce 2008 v rámci programů Informační společnost, Podpora projektů cíleného výzkumu a Nanotechnologie pro společnost;
 • doporučení k přípravě prvních výročních zpráv o činnosti a hospodaření pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí za rok 2007;
 • výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2007.

Souhlasila

 • s vyjádřením Vědecké rady AV ČR k činnosti Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně;
 • s vyhlášením XIX. kola veřejné soutěže GA AV o standardní a juniorské badatelské grantové projekty s předpokládaným zahájením řešení 1. ledna 2009;
 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad společným sjezdem České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie a České a Slovenské imunologické společnosti, který se bude konat 29. října 2008 v kongresovém centru Clarion hotel v Praze;
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Vzala se souhlasem na vědomí

 • doporučení Vědecké rady AV ČR k některým otázkám udělování a legislativního zakotvení vědeckého titulu "doktor věd";
 • postup rad programů Informační společnost, Podpora projektů cíleného výzkumu a Nanotechnologie pro společnost při posuzování projektů řešených v roce 2007.

Vzala na vědomí

 • vyjádření Vědecké rady AV ČR k návrhům projektů pracovišť AV ČR pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace a operační program Praha – Konkurenceschopnost;
 • prognózu vývoje účelového financování grantových projektů GA AV;
 • informaci o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR za rok 2007.