Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > Věda a výzkum

Co je to ICAVI?

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Návštěvníci akademické ­budovy na pražské Národní 3 jistě ­zaznamenali, že se ve vstupní hale ­otevřely vlevo od hlavního vchodu dveře do nového ­prostoru, do sálu č. 10. Sem lze zajít na výstavu, ale také právě zde bylo 19. března 2008 na tiskové konferenci oznámeno stanovisko AV ČR k velkým projektovým ­záměrům v rámci Operačního ­programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Místnost č. 10 byla upravena pro moderní multimediální informační, poradenské a komunikační centrum, které umožní přímá setkání výzkumných pracovníků z pracovišť AV ČR s představiteli podnikatelského sektoru. Pod názvem ICAVI se skrývá projekt Informační centrum AV ČR pro inovace, jehož úkolem je propojení vědy a výzkumu v Akademii věd s ostatními veřejnými i soukromými subjekty. Snímek z tiskové konference k projektům Stanovisko AV ČR k velkým projektovým záměrům pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace na pozadí výstavy grafik Karla Demela dokazuje všestranné využití prostoru.

Kdo jej realizuje a jak bude fungovat?
Projekt ICAVI koordinuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a Českou manažerskou asociací. Multimediální informační, poradenské a komunikační centrum ICAVI bude sloužit pro multimediální prezentace výsledků výzkumu pracovišť AV ČR, a to formou kulatých stolů, workshopů, seminářů, konferencí či výstav. Provoz byl zkušebně zahájen letos v březnu, v průběhu dubna se centrum ICAVI otevře i pro veřejnost.
Projekt ICAVI je zaměřen na podporu rozvoje inovací, přímo se podílí na utváření podoby českého inovačního prostředí. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe, usnadňuje přístup k výsledkům výzkumu a vývoje v AV ČR, umožňuje přístup klientů k informacím umístěným na portálu AV ČR. Jeho další náplní bude organizace tematických seminářů a školení.

Co by mělo být jeho přínosem?
Prostřednictvím projektu ICAVI bude možné se přímo podílet na utváření podoby českého inovačního prostředí, prezentovat vědeckou a výzkumnou činnost odborné i laické veřejnosti, podpořit a urychlit přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Bližší informace a kontakt naleznete na www.icavi.cas.cz.

HaM