ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > prosinec  > Ocenění

Nušlova cena 2008

Zleva: Ivan Hubený (National Optical Astronomy Observatory a Arizonská univerzita, Tucson, Arizona, USA), Eva Marková, předsedkyně ČAS, a Jiří Grygar, čestný předseda ČAS
Zleva: Ivan Hubený (National Optical Astronomy Observatory a Arizonská univerzita, Tucson, Arizona, USA), Eva Marková, předsedkyně ČAS, a Jiří Grygar, čestný předseda ČAS
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Česká astronomická společnost (ČAS) udělila prof. Ivanu Hubenému z National Optical Astronomy Observatory a Arizonské univerzity (Tucson, Arizona, USA) Nušlovu cenu za r. 2008. Cenu letošnímu laureátovi předali 7. listopadu 2008 předsedkyně ČAS dr. Eva Marková a čestný předseda ČAS dr. Jiří Grygar v rámci Týdne vědy a techniky v hlavní budově Akademie věd ČR. Nušlova cena představuje nejvyšší ocenění, jež ČAS uděluje badatelům, kteří se neobyčejně zasloužili o rozvoj astronomie. Oceněný prof. Ivan Hubený během 15 let práce v Ondřejově publikoval celkem 45 původních vědeckých prací, většinou samostatně nebo jako první autor. Kvalita i kvantita jeho vědecké produkce odchodem do ciziny výrazně vzrostla, jak o tom svědčí dosud publikovaných 370 prací, které získaly zatím téměř 5800 citací, s indexem H=39 a přes 15 citací na jednu publikovanou práci. Tyto scientometrické hodnoty řadí dr. Ivana Hubeného s převahou na historické první místo mezi všemi českými astronomy. Největšího ohlasu ve světové vědecké literatuře dosáhly Hubeného práce týkající se modelů atmosfér a přenosu záření žhavých hvězd v tepelné nerovnováze – zahrnují údaje pro více než 10 milionů spektrálních čar prvků od vodíku po železo a nikl.

lsd