ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > prosinec  > Událost

Nespouštějme oči z hvězd a nohy ze země

Již osmý ročník podzimního festivalu Týden vědy a techniky, jenž Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 3.–9. listopadu 2008 kromě Prahy v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Hradci Králové, se tentokrát inspiroval Mezinárodním rokem planety Země. Jedinečné vyvrcholení popularizační činnosti AV ČR představilo naši planetu z pohledu různých vědních oborů 100 přednášek, 18 výstav, šest vědeckých kaváren, prezentací a workshopů. Ostatně, co více by nás mělo zajímat než naše Země, její minulost, současný stav a vše, co lze zjistit o její budoucnosti.

Ke společenství pořadatelů Týdne vědy a techniky se v letošním roce vedle stabilního partnera společnosti ČEZ, a. s., která v hlavní budově AV ČR na výstavě Věrní služebníci představila malé vodní elektrárny, přidaly vysoké školy, jmenovitě 1. lékařská fakulta UK, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita a JAMU v Brně a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Z neuniverzitních institucí tradičně participovaly např. Kriminalistický ústav Praha, Muzeum Policie ČR, Městská knihovna v Praze, Americké vědecké informační středisko, o. p. s., nebo Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně a Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě. Celkem se na TVT podílelo 25 partnerů.
TVT
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Týden vědy a techniky symbolicky „odstartovala“ přednáška dr. Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Vznik Země a karambol s Měsícem. Maraton odborných přednášek poté pokračoval až do pátečního odpoledne. I letos mohlo takřka 26 000 návštěvníků zavítat na celou řadu akcí nebo také nahlédnout do 72 pracovišť akademických ústavů a dozvědět se, „jak se vlastně věda dělá“. V brněnském Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., přednášel dr. Dalibor Janiš na téma Zemští škůdci, žháři, lotři aneb Koho určitě potkáte na procházce pozdně středověkou Moravou, v olomouckém Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., se mohli návštěvníci vypravit na dobrodružnou cestu do nitra rostlinné buňky nebo v Parazitologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích pro změnu poodhalit tajemství Laboratoře elektronové mikroskopie. Zkrátka – ti, které věda prostě „táhne“, měli během Dne otevřených dveří 2008 neobyčejnou příležitost se seznámit nejen s rutinním životem akademických ústavů, ale mohli se v nich rovněž aktivně zapojit do vědecké práce. Ústavy navštívilo celkem 11 000 zájemců (vloni 8900).
Studenti i veřejnost mnohdy jednotlivé sály hlavní budovy AV ČR zaplnili až do posledního místa (celkem na Národní 3 zamířilo přes 3000 návštěvníků), ovšem i ti, kteří se nevešli nebo se nemohli zúčastnit osobně, měli opět jedinečnou možnost sledovat vybrané referáty díky on-line přenosům. Kromě hlavní budovy AV ČR také v Muzeu Policie ČR a Městské knihovně v Praze. Vybrané přednášky zůstávají pro zájemce volně přístupné na webových stránkách http://videoserver.cesnet.cz/videoarchiv.php.
Přednášky a prezentace se samozřejmě nevyhnuly ožehavým tématům jako např. globální oteplování nebo klimatické změny. Otázkou využití geotermální energie, zásobami podzemních vod a problematikou úložiště jaderného odpadu se zabýval letošní kulatý stůl Perspektivy věd o Zemi a některé současné problémy řešené v České republice, z jehož účastníků jmenujme dr. Zdeňka Veneru z České geologické služby nebo doc. Tomáše Pačesa z Přírodovědecké fakulty UK. Garantem této besedy byl Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Biologie a medicína ve světě technologií bylo další téma, které TVT společně s cyklem Věda a kriminalistika nabídl. Pracovníci Kriminalistického ústavu Praha připravili pro studenty přednášky Tajemství lidských ostatků, O čem kosti vypovídají nebo Moderní počítačové systémy v kriminalistické balistice. S odborníky z 1. lékařské fakulty UK se zájemci setkali ve vědecké kavárně ve Faustově domě nad tématem nádorových onemocnění. V Literárních kavárnách Academia se pro změnu diskutovalo na téma Město v historické krajině – obraz smíru nebo střetávání (prof. Eva Semotanová, Historický ústav AV ČR, v. v. i.). Na cestu ke čtenářům vypravilo Nakladatelství Academia knihu prof. Jiřího Schindlera Bakterie a člověk.
Akademie věd ČR nově navázala spolupráci s Americkým centrem v Praze a Brně, kde se během týdne promítal oscarový dokumentární film Al Gora Nepříjemná pravda. Společně s British Council v ČR realizovala setkání v kavárně The Globe na téma Změna klimatu a inovace: nové cesty z labyrintu. British Council se podílela i na atraktivních experimentech Michaela Londesborougha s názvem Tajemství CO2, které podobně jako v minulých letech patřily k těm nejúspěšnějším.
TVT

TVT
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Na návštěvníky hlavní budovy AV ČR na Národní 3 čekala u vstupu mimořádná expozice Rostlina s příběhem, jež představila fotografie ze soutěže uspořádané Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Odborem mediální komunikace AV ČR a dalšími dvěma ústavy (vítězné snímky viz zadní obálka AB 12/2008). V přízemí se rovněž nacházela výstava historických rytin, starších i moderních přístrojů na registraci zemětřesení a celkem 55 historických vyobrazení zemětřesení, vulkanických erupcí, tsunami a sesuvů Přírodní katastrofy – jaké byly v historii a jak je sledujeme dnes. Její součástí byla prezentace Mezinárodního roku planety Země. Navštívit šlo ovšem i další expozice, jmenovitě Heyrovského sestra – ženy v české vědě, která mapovala odstraňování překážek, s nimiž se vědkyně potýkají, nebo výstava ve foayer Národního divadla Od řas k jádru – vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd ČR. Výstavy TVT také neopomenuly mezníky české vědy ve 20. století, příběh nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského či sté výročí Ottova slovníku naučného.
Atraktivní workshop pro žáky základních škol Země a její místo ve vesmíru prezentovalo v rámci Projektu Enter Národní technické muzeum Praha. „Pro tuto akci jsme připravili pracovní dílnu, v níž si děti mohou sami sestrojit jednoduchý dalekohled, zjistit, co všechno ukazuje astronomický ciferník Staroměstského orloje nebo si vyzkoušet, jak se stavělo Stonehenge,“ vysvětluje lektorka Hana Vaculná z Národního technického muzea Praha. Na TVT letos zavítal díky Workshopu Transgenesis 2008/Globální hráči i symbol globální kultury – počítačové hry. Prezentace, kterou vedl Andrej Boleslavský, poukázala na to, že virtuální realita je stále více provázána s naší realitou každodenní. Inovační počítačové hry si účastníci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Partneři Týdne vědy a techniky připravili také mimořádně poutavé prezentace: Česká televize představila experimenty z pořadu PORT, Český rozhlas Leonardo pořad Cesty bílých šamanů aneb Tam, kde končí svět. Podobně jako loni se uskutečnilo natáčení rozhlasového pořadu Jaroslava Duška Duše K – hovory s vědci, tentokráte s prof. Václavem Pačesem, předsedou AV ČR. Hudbou jej doprovodil jedenáctiletý nevidomý Roberto Lombino. V závěru Týdne vědy a techniky studenti zhlédli prezentace dvou významných evropských projektů, na nichž se Akademie věd podílí – Extreme Light Infrastructure (ELI): projekt nejvýkonnějšího laseru na světě a CESLAB: Synchrotron – světlo na cestu do 3. tisíciletí.
„Košaté“ mediální společenství parterů v čele s Českou televizí a dále pak s Lidovými novinami, Českým rozhlasem Radiožurnál a Leonardo, časopisy Science, Živa a 21. století, webovými portály http://Veda.cz a http://aktualne.cz dokazuje, že lidská zvídavost a touha po vědění jen tak nevyprchají.

LUDĚK SVOBODA