ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > prosinec  > Událost

Techmania science center aneb Dívat se jen nestačí

Jedním z prvních hostů Techmania science center v Plzni se v rámci Týdne vědy a techniky stala 6. listopadu 2008 Akademie věd České republiky. V unikátním vědeckém centru naleznou studenti základních a středních škol i veřejnost expozice vytvořené z interaktivních exponátů, které zábavně přibližují matematické nebo fyzikální jevy a principy. Návštěvníci mohli exponáty „rozhýbat“ již o dva dny dříve, kdy se Techmania v areálu plzeňské škodovky slavnostně otevřela.

Techmania
Techmania science center (viz http://www.techmania.cz/) vzniklo ve spolupráci společnosti ŠKODA HOLDING, a. s., a Západočeské univerzity v Plzni, které založily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum, o. p. s., s úmyslem vybudovat v areálu průmyslových závodů Škoda na celkové ploše 10 000 m2 moderní interaktivní muzeum – ve světě označované jako science center. Projekt obou zakladatelů, který bude patřit ve střední Evropě mezi největší svého druhu, se snaží tímto způsobem reagovat na současnou situaci, kdy v České republice mezi studenty základních a středních škol významně klesá zájem o technické obory. Budování muzea trvalo tři roky a náklady dosáhly téměř 136 milionů korun; dalších půl miliardy korun si rekonstrukce ještě vyžádá. Počítá se totiž s vybudováním nové městské zóny, v níž bude možné aktivně trávit volný čas. „Obdobná centra, jako je právě Techmania, chyběla. Přináší totiž jedinečnou příležitost, jak se o vědě dozvědět zábavně a interaktivně. Zvláště dnes, kdy na základních školách výuky fyziky ubývá. Nabité osnovy a malý počet hodin nám téměř znemožňují ukázat dětem přírodní vědy jako poutavé a dobrodružné předměty, v nichž se mohou leccos dozvědět. Jistě, existují pomůcky (např. interaktivní tabule), které mohou ve výuce napomoci, ale ne každá základní škola má 100 000 korun na zřízení interaktivní třídy,“ říká v Techmanii Jakub Hačka, učitel 10. základní školy v Plzni.
Modely elektrických lokomotiv.
Modely elektrických lokomotiv. V popředí vpravo maketa vozu lokomotivy Škoda E698.01 z r. 1953.
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Jednodenní program Akademie věd ČR nabídl v Techmanii výstavy Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observatoře a Světelné znečištění ve fotografii, jež do Plzně přivezl Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., a také společnou fotografickou expozici Fascinováni světlem od vědců z Biologického centra AV, v. v. i., a studentů a pracovníků Jihočeské univerzity. V první z nich si návštěvníci mohli prohlédnout okouzlující fotografie objektů ze Sluneční soustavy i vzdáleného světa cizích galaxií, které byly pořízené na jedné z nejvýkonnějších observatoří na Mt. Paranalu v Chile. V druhé pro změnu model města s různými druhy osvětlení. Shlédnout mohli zájemci i zábavnou prezentaci studentských prací z oblasti astronomie, fyziky plazmatu a chemie Duha mostem ke hvězdám, které vznikly v rámci projektu Otevřená věda.
Techmania
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Akademie přispěla Techmanii také sérií přednášek. Pavel Suchan z ASÚ AV ČR v referátu Světelné znečištění trápí nejen astronomy hovořil o stále se horšících podmínkách astronomů pro pozorování oblohy nebo o tom, jak se se světelným znečištěním vyrovnávají lidé a zvířata. O výzkumu zemětřesných rojů a jiných projevech doznívajícího vulkanismu v západních Čechách přednášel dr. Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Jeho referát doplnila expozice, z níž se mohli studenti např. dozvědět o historických a současných seismometrech, a krátký film o zemětřeseních v západních Čechách.
Podvečerní prezentací zábavných vědeckých experimentů Michaelovy zázračné molekuly se poprvé v Plzni představil neúnavný popularizátor Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Během devadesáti dobrodružných minut zjistili studenti, jak „fungují“ některé pro Zemi důležité molekuly, které před miliardami let přeměnily naši nehostinnou a pustou planetu na domov, v němž žijeme.
Jedním z prvních hostů se v Techmanii stal také Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., jehož řediteli, prof. Zbyňku Jaňourovi, jsem položil několik otázek.
Zbyněk Jaňour, ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., u oběžné lopatky posledního stupně parní turbíny velkého výkonu.
Zbyněk Jaňour, ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., u oběžné lopatky posledního stupně parní turbíny velkého výkonu.
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Pane řediteli, do Techmania science center jste přijeli s prezentací vašeho ústavu. Co všechno mohou v jejím rámci studenti vidět?
Prezentujeme samozřejmě to nejzajímavější z oblastí mechatroniky a mobilní robotiky, biomechaniky modelování lidského hlasu, moderní optiky v kriminalistické diagnostice, generátorů pro větrné elektrárny a také další témata. Pro veřejnost a studenty jsme připravili krátký film o jednotlivých odděleních a pobočkách našeho ústavu, 14 populárně-naučných plakátů a také tři exponáty: robota, lopatkový stroj a model pro fyzikální modelování atmosférických jevů při znečištění ovzduší, haváriích a teroristických útocích, který zkoumá, co by se stalo při náhlém útoku na Staroměstské náměstí. Odborníky jsme seznámili např. i s novou metodou pro diagnostiku lopatkových strojů nebo kolejových vozidel či s výzkumem se zaměřením na zdokonalování proudových strojů a energetických zařízení.

Pro návštěvníky byl bezpochyby nejzajímavější váš dvounohý robot. Co všechno umí a jak složité jej bylo sestrojit?
V každém případě umí chodit; zní to sice jednoduše, ale umí se pohybovat jako člověk. Když narazí na překážku, dokáže se zachovat jako my a vyhnout se jí. A jak je náročné jej sestrojit? Je to velmi složité. Musíte mít hluboké znalosti především z elektrotechniky, mechaniky a počítačové techniky. Na tomto projektu spolupracují odborníci z naší pobočky na brněnské strojní fakultě.

Jaký je mezi studenty středních škol zájem o obory, na které se Ústav termomechaniky zaměřuje?
Mezi středoškoláky je zájem o technické obory obecně podprůměrný; proto je také málo vysokoškoláků. Docela se nám ale daří získávat studenty z vysokých škol pro doktorandské programy. V Ústavu termomechaniky, v němž pracuje na 200 výzkumných pracovníků, máme kolem 50 doktorandů, což je, myslím, poměrně neobvykle vysoké číslo.

Domníváte se, že akce, které se zaměřují na popularizaci vědy pro žáky a studenty ze základních a středních škol, mohou napomoci tomu, že se budou někteří z nich hlásit na technicky zaměřené vysoké školy? Samozřejmě tomu věřím; proto jsme také s prezentací našeho ústavu do Techmanie přijeli. V letošním roce takto rozsáhlou popularizační akci vlastně děláme poprvé. Věřím, že sice ne za rok nebo dva, ale za pět nebo deset let k nám do ústavu přijdou mladí lidé studovat. Možná právě ti, kteří navštíví Techmanii. Jsme tady i proto, že na některých projektech spolupracujeme s plzeňskou Škodovkou. Zapojili jsme se také do projektu Otevřená věda a do budoucna chystáme další popularizační akce.

Závěrem zbývá pouze dodat, že na úspěšný Den Akademie v Techmanii, v níž se AV ČR takto poprvé prezentovala v západočeské metropoli, přišlo více jak 1300 návštěvníků.

LUDĚK SVOBODA