ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Setkání středoevropských odborníků v teoretické chemii

Oddělení teoretické chemie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pořádalo ve dnech 28. 9.–1. 10. 2008 již sedmou z řady konferencí CESTC (Central European Symposium on Theoretical Chemistry). Hostitelem setkání bylo Mezinárodní centrum pro duchovní obnovu, které sídlí v klášterním komplexu v Hejnicích v severních Čechách.

Mezi účastníky konference patří tradičně odborníci z oboru teoretické chemie z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Program navrhuje mezinárodní výbor složený ze zástupů všech pěti zemí. Podle nepsané, avšak dodržované úmluvy byla většina přednášek věnována vědeckým juniorům, tj. mladým vědeckým pracovníkům, postdokům či PGS studentům a v menší míře zkušeným vědcům z oboru. Výbor tak sleduje dva cíle: chce poskytnout mladým pracovníkům průpravu pro přednášení na velkých mezinárodních konferencích a současně je seznámit s nejnovějšími výsledky převážně středoevropských odborníků. Díky dlouholeté tradici a vysoké úrovni teoretické chemie měla na letošním setkání pořádající Česká republika reprezentativní zastoupení v osobách profesorů Rudolfa Zahradníka, Josefa Palduse a Josefa Michla.
Petr Surjan z University E. Loránda v Budapešti
Diskuse u posterů jsou pro začínající mladé vědce neocenitelnou zkušeností. Na snímku Petr Surjan z University E. Loránda v Budapešti.
FOTO: Archiv ÚFCH JH


S velkým ohlasem se setkaly přednášky například dr. Petra Bouře a dr. Vladimíra Sychrovského z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dr. Petra Slavíčka a Ing. Milana Ončáka z Vysoké školy chemicko--technologické v Praze. Pozornosti se těšily i příspěvky prezentované formou posterů. Cena za nejlepší studentský poster zůstala v pořadatelské zemi, protože byla udělena Kiranu Bhaskaranu Nairovi, PGS studentu PřF UK, který na své disertaci pracuje již čtvrtým rokem v ÚFCH JH. Podle vyjádření mnoha zahraničních účastníků byla letošní konference nejzdařilejší v celé historii konferencí CESTC. Více informací viz http://www.jh-inst.cas.cz/tchem/cestc/.

Petr Čársky a Květa Stejskalová,
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.