Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > obsah

Galerie 01/2008 - CESTY PŘÍRODOVĚDĚNÍ aneb DŮSTOJNOST ROZUMU A MOUDROST SRDCE

Obrázek k článku
"Éra práce ve vědě zůstává větší částí mého života a já ji nijak neodvrhuji. Byla jsem v jejím světě ráda a snad jsem tam něco i dobře udělala. Ale teď nastává nová etapa a věda mi v ní nechybí… vím, že jsem udělala krok správným směrem." Na snímku Ivana Macháčková s manželem a oběma syny.
FOTO: Archiv I. Macháčkové

Obrázek k článku
"Příroda a vědění – dva rozdílné světy? Dnes vidím, že tu žádný protiklad není… Příroda je hravá a krásná, ale i poznávání je svým způsobem hra… Člověk může vnímat rozumem stejně jako srdcem… a lidé, kteří staví vědu do protikladu k citové či duchovní stránce člověka, se mýlí…" Na snímku jezero Aumar, list 32 z cyklu Pyreneje
REPROFOTO: SCHNEIDER, DIAGRAM EDITEUR TOULOUSE

Obrázek k článku
"Osobně si nemyslím, že by Evropa nebyla křesťanská. Pořád taková je, je na křesťanských principech postavená… Jenom se dnes nenosí o tom mluvit. Politikové se bojí slova Bůh. A je vinou i nás, křesťanů, že nežijeme dost přesvědčivě, aby na nás bylo křesťanství vidět: v radosti, lásce a službě druhým." Na snímku Sv. Alžběta od Mistra Teodorika, kolem roku 1366, Kaple Sv. Kříže na hradě Karlštejn
REPROFOTO: Sylva Daníčková, Archiv autorky

Obrázek k článku
"Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." Ve smyslu tohoto výroku knihy Zjevení se děje působení Ducha Svatého už dva tisíce let, i dnes. Na snímku Seslání Ducha svatého, detail iniciály S v misálu z konce 14. století. Uprostřed Maria, kolem ní čtyři evangelisté. Z cyklu Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu
REPROFOTO: Sylva Daníčková, Archiv autorky