ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > září  > Z Bruselu

Lucemburské předsednictví – investice a lepší správa politiky VaVal

Investice a lepší správa politiky VaVaI

S heslem „Unie pro občany“ se 1. července 2015 ujalo Lucembursko již po dvanácté předsednictví Evropské rady. Průřezové priority představují investice pro růst a zaměstnanost, posílení konkurenceschopnosti členských států a úlohy EU ve světě. Pod všeobjímajícími slogany se však skrývají konkrétní úkoly: implementace v červnu schváleného Junckerova investičního balíčku, důraz na digitální rozměr jednotného trhu či harmonizace národních politik v oblasti energetiky – tj. témata spjatá s vědou, výzkumem a inovacemi. Jaké jsou konkrétní dopady priorit lucemburského předsednictví na VaVaI?

22_2.jpg

Evropský parlament (EP) schválil společně s Radou pravidla fungování Evropského fondu strategických investic (EFSI), základního pilíře tzv. Junckerova investičního balíčku, který má v příštích třech letech získat ze soukromých a veřejných investic zhruba 315 miliard eur pro růst a zaměstnanost. EFSI spravuje Evropská investiční banka (EIB) se sídlem v Lucemburku a jeho činnost bude zahájena v září. Parlament však při schvalování kritizoval skutečnost, že pro naplnění fondu bylo použito 2,7 miliardy eur z rámcového programu pro VaV Horizont 2020. Lucemburský ministr školství a vědy Marc Hansen se s touto kritikou ztotožňuje a před výborem EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prohlásil, že je třeba zaručit, aby se prostředky investovaly zpět do vědy, výzkumu a inovací.

Konkurenceschopnost členských států hodlá lucemburské předsednictví posilovat harmonizací pravidel, a to zejména v oblasti jednotného digitálního trhu; připraví tak podmínky pro koncept otevřené vědy (Open Science), stěžejní priority nizozemského předsednictví od ledna 2016. Lucembursko se rovněž soustředí na zajištění integrity výzkumu při využívání Big Data a Cloud Computingu ve vědě. Lucemburští zástupci se zasadí i o reformu řízení Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA), především její poradní struktury (ERAC a další skupiny provázané na ERA). Další z témat politiky VaVaI představuje genderová rovnost.

V oblasti vzdělání lze očekávat přijetí revidovaného strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020 na zasedání Rady pro vzdělávání 23. listopadu 2015. Strategický rámec spočívá na třech pilířích: zaměstnanosti, mnohojazyčnosti a digitální gramotnosti.

Druhé pololetí roku 2015 bude bohaté na události globálního významu, na nichž musí EU vystupovat jednotně. Lucembursko má za úkol koordinovat pozici EU nejprve na zářijovém summitu OSN Post-2015 Development Agenda v New Yorku a dále na prosincové konferenci o klimatu COP21 v Paříži. V obou případech utvoří základ evropského postoje v červnu schválený energetický balíček stanovující klimaticko-energetické závazky EU do roku 2030 a další středně- a dlouhodobé cíle – a tedy i priority pro VaVaI.

22_1.jpg

Vybrané akce v oblasti VaVaI během lucemburského předsednictví:
2.–4. září: Mezinárodní vědecké fórum ISF 2015, Oxford; 15.–16. září: 25 let programu INTERREG, Lucemburk; 21.–22. září: SET Plan Conference 2015, Lucemburk; 24. září: Luxembourg Sustainability ­Forum 2015, Lucemburk; 20.–23. října: Aerodays 2015: výzkum a inovace v letectví, Londýn; 28. října: 3. mezinárodní biomedicínské sympozium „Big Data in Health Care“, Lucemburk; 16.–17. listopadu: Evropské datové fórum, Lucemburk; 23.–24. listopadu: konference o strategických investicích do evropské výroby Manufuture 2015, Lucemburk; 10.–11. prosince: konference k Marie Skłodowska-Curie COFUND programu, Lucemburk.

Podrobné informace o lucemburském předsednictví naleznete na http://www.eu2015lu.eu/.

SOŇA JAROŠOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro vědu,
výzkum a inovace v Bruselu,
Technologické centrum AV ČR