Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > září  > Ocenění

Oborové medaile a ocenění za zásluhy

Vědci převzali 13. července 2015 ocenění Akademie věd ČR. Čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách byla oceněna prof. Michaela Vorlíčková z Biofyzikálního ústavu. Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách získal dr. Josef Hejnic, který působil ve Filosofickém ústavu (medaili převzal vnuk Jakub – vpravo). Medailí za zásluhy o Akademii věd ČR byl oceněn prom. fyz. Pavel Boháček z Fyzikálního ústavu (na snímku vlevo).

18_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesorka Michaela Vorlíčková patří mezi uznávané osobnosti v oblasti studia strukturních vlastností DNA. Její výsledky přispěly k současnému polymorfnímu obrazu této molekuly, kdy se genetická informace uložená v lineárním sledu nukleotidů promítá do specifických strukturních uspořádání poznatelných vnějším prostředím, zejména proteiny. Prof. Vorlíčková přispěla ke studiu sekvenčně závislých neobvyklých uspořádání DNA, jako je například levotočivá Z-DNA, paralelní dvojitá šroubovice, uspořádaná jednošroubovice, triplexy, různé typy vlásenek a další struktury odlišné od klasického Watson-Crickova modelu DNA. Metodou, kterou pro studium DNA používá a jejímž prostřednictvím se stala známou osobností, je spektroskopická metoda cirkulárního dichroismu (CD), která je unikátně citlivá ke strukturním změnám v nukleových kyselinách a poskytuje pro jejich jednotlivá uspořádání charakteristická spektra.

Doktor Josef Hejnic je známý jako spoluautor šestisvazkové encyklopedie Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě (1966–2011), jež se stala nepominutelnou pomůckou pro každého badatele v oboru humanistické literární tvorby v celoevropském kontextu. Dílo, jemuž se dostává zaslouženého mezinárodního ocenění, je výtěžkem celoživotního badatelského úsilí v tehdejším Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd (v současnosti Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR), v němž dr. J. Hejnic působil od roku 1953. Bibliografie obnáší přes 300 položek; jeho badatelský záběr byl velmi rozsáhlý – od řeckých a římských autorů přes středověké epigrafické památky na našem území, nápisy na zvonech, písemné památky 13.–15. století, latinský humanismus v Čechách a na Moravě ve středoevropském kontextu až po významné postavy našich literárních dějin (Balbín, Komenský). Je autorem několika desítek knih a překladů z klasických jazyků.

Prom. fyz. Pavel Boháček působí v oddělení chemie FZÚ AV ČR od roku 1966. V osmdesátých letech 20. století založil laboratoř pěstování monokrystalických dielektrických materiálů metodou Czochralského, zavedl například technologii pěstování monokrystalu Gd3Ga5O12, který zkoumaly další laboratoře pro možné využití v paměťových materiálech, a dále Bi4Ge3O12 – rozšířený a prakticky používaný scintilační materiál. V letech 1990–2008 vedl oddělení chemie a od poloviny devadesátých let navázal těsnou spolupráci se skupinou scintilačních a luminiscenčních materiálů v oddělení optických materiálů, v jejímž rámci zavedl například technologii pěstování monokrystalu PbWO4 – scintilátoru pro fyziku vysokých energií. Prom. fyz. P. Boháček jako první v ČR zavedl technologii pěstování monokrystalických multikomponentních granátů Gd3(Ga,Al)5O12. Je autorem a spoluautorem více než 60 prací v mezinárodních časopisech a sbornících konferencí a šesti národních patentů.

18_2.jpg
Foto: Archiv ÚFCH JH AV ČR

Během 48. Heyrovského diskuse, kterou od roku 1967 pořádá Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, předal čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského významnému japonskému elektrochemikovi prof. Takashi Kakiuchimu místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček. Tématem konference, která se ve dnech 14.–19. června 2015 konala v Zámeckém hotelu Třešť, byly elektrochemické procesy na kapalných rozhraních a membránách.

lsd