Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > září  > Výročí

Husovská dilemata

08_1.jpgDo mozaiky letošních připomínek 600. výročí upálení Mistra Jana Husa zapadá mj. publikace Husovská dilemata. Autor knihy, profesor teologických fakult UP v Olomouci a UK v Praze Ctirad Václav Pospíšil, nechce podávat historiografický výklad, ale snaží se zaujmout čtenáře postavou Jana Husa tak, aby jim pomohl vymanit se ze zkreslených a leckdy ideologických představ a mýtů o tomto našem vrcholném představiteli reformního hnutí. Charismatická Husova osobnost po staletí rozdělovala společnost a i nyní už sám název publikace Husovská dilemata napovídá, že kniha nebude předkládat jednoznačné myšlenky a teze, ale naopak může vyvolat živou diskusi napříč Husovými příznivci i odpůrci. Kniha obsahuje i krátký anglický abstrakt a nechybí jí seznam literatury a rejstřík. Vydalo ji Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2015.
V souvislosti s tématem lze doporučit rovněž článek Jan Hus a počátky česky psané odborné literatury (viz AB 6/2015) od prof. Františka Šmahela.