ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > září  > Popularizace

Vida! To jsem nevěděl…

Kontaktní čočky Otto Wichterleho, polarograf Jaroslava Heyrovského či lodní šroub Josefa Ressla – nejen tyto vynálezy, jež ovlivnily život lidí na celém světě, představila veřejnosti Akademie věd ČR na výstavě v brněnském Science centru Vida!. Atraktivní expozice, kterou 9. července 2015 uvedl předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, je další z popularizačních akcí oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění.

21_1.JPG
Fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Úvodem čekají návštěvníky velkoformátové panely, které stručně představují Akademii věd, jakož i vynálezy, na nichž se podílely její badatelské osobnosti (vedle výše zmíněných například objevitel léků na AIDS Antonín Holý, objevitel základních zákonů dědičnosti Gregor J. Mendel a další). Výstava karikatur dvojic „český vynálezce – jeho vynález“, která vznikla pod hlavičkou popularizačního a vzdělávacího projektu AV ČR Otevřená věda III, humor opravdu nepostrádá. Na jednom z plakátů je vzpomenut rovněž „největší český badatel všech dob“ Jára Cimrman, který, jak se všeobecně ví, vynalezl vše, byť nepřízní osudu vždy s nepatrným zpožděním, což jej připravilo o mnohá světová prvenství. Nezůstalo však pouze u plakátů – expozice nabízí i interaktivní modely, které chtějí u mladé generace podpořit zvídavost a hravou formou ukázat principy přístrojů, které nás obklopují či jsou předmětem bádání, jak při zahájení vyzdvihl předseda AV ČR prof. Drahoš.

21_1.JPG

Optické exponáty připravili vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR jako součást projektu Science Academy se záměrem převést výsledky základního i aplikovaného výzkumu do laického jazyka, a představit tak úspěchy brněnské vědy. (Na společném projektu participují Ústav fyziky materiálu AV ČR, Hvězdárna a planetárium Brno a Moravian Science Centre Brno; mezi hlavní obory, které popularizují, patří optika, elektromagnetismus a materiálové vědy.) S prvním interaktivním exponátem se návštěvníci seznámili již při vstupu do samotného centra, když společně se vstupenkou obdrželi malou nálepku, v níž se na ploše tři krát tři centimetry skrýval autoatlas a hologramy, které lze vidět pod mikroskopem nebo prostřednictvím laseru. Jak uvedl Jan Pavelka z ÚPT AV ČR, jde o ukázku práce elektronického litografu, kterým se zhotovují bezpečnostní prvky na bankovkách či tramvajenkách. Dále si návštěvníci vyzkoušeli také základní principy fungování přístrojů, které nás obklopují v běžném životě – jmenovitě modely dalekohledu, mikroskopu či lidského oka demonstrující promítání obrazu na sítnici, přičemž jednoduché úkoly umožnily i těm nejmenším stát se ales­poň na chvíli skutečnými vědci.

21_1.JPG

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který na vernisáži zastupovala dr. Květoslava Stejskalová, se prezentoval prověřenou expozicí Příběh kapky, která již sedm let úspěšně putuje po České republice a dosud na 16 místech ukázala J. Heyrovského nejen jako vědce, zakladatele fyzikální chemie u nás a našeho jediného nositele Nobelovy ceny za chemii, ale i jako člověka (více v AB 12/2009). Polarografii názorně představuje téměř desítka přístrojů-polarografů, které se vyráběly v českých továrnách – od roku 1949 mj. i ve Zbrojovce Brno. Mezi exponáty pochopitelně nechybějí ani dobové fotografie, knihy, odborné časopisy, medaile a například i některé poněkud kuriózní předměty (školní stavebnice, minerál či krabička od sirek), vztahující se k polarografii či osobnosti J. Heyrovského. Doslova lékem na případnou únavu z přívalu nových vědomostí byl odpočinkový kout s projekcí smyčky dokumentů – dobových snímků o J. Heyrovském a polarografii včetně záznamu nobelovského ceremoniálu či snímků doplňujících optickou expozici ÚPT AV ČR. Během výstavy se také jedenkrát v měsíci uskuteční workshop pro žáky základních a středních škol Den pokusů u Heyrovských.

Závěrem dodejme, že v brněnském Science centru Vida!, které bylo zpřístupněno na konci roku 2014, čeká návštěvníky na ploše téměř 5000 m2 přes 150 inter­aktivních exponátů. Stálá expozice sestává z tematických celků Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část Dětské science centrum je věnována dětem od dvou do šesti let. V Divadle vědy si lze pro změnu užít pravidelná představení plná zábavných pokusů.

Výstava je přístupná do konce října.

LUDĚK SVOBODA