ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > září  > Z Bruselu

Italské předsednictví

„Nový začátek pro Evropu“ zní motto italského předsednictví v Radě EU, které začalo 1. července 2014. Itálie hodlá soustředit síly Rady především na ekonomický růst Evropy a zvýšení zaměstnanosti. V kontextu současných událostí, mezi něž patří například ukrajinská krize, představuje jednu z priorit italského předsednictví rovněž umocnění role Evropy ve světě a posílení demokracie, svobody a ochrany práv.

21_1.jpg
Výzkum a inovace jako zdroj evropského růstu a rozvoje tvoří jednu z klíčových myšlenek, které se přinejmenším do konce italského předsednictví v prosinci 2014 stanou hlavním tématem diskuse v Evropské unii. Z tohoto důvodu oživí Itálie úsilí o dosažení cílů definovaných v evropské strategii růstu Evropa 2020, a to zejména v oblasti podpory navýšení veřejných investic do výzkumu a inovací a utváření vhodného prostředí pro inovace a reformy na národní úrovni v daných oblastech. Z hlediska reforem na úrovni členských států EU jde především o zvýšení kvality veřejných investic a programů pro financování výzkumu a výzkumných institucí. Současně se členské státy v nadcházejícím pololetí zaměří i na prohloubení jednotného trhu EU, který je významnou součástí výzkumného a inovačního sektoru z perspektivy komerčního využití.

V souladu s prioritou evropského růstu povede Itálie diskusi o zefektivnění výzkumu a podpoře sociální inovace a partnerství veřejného a soukromého sektoru. S cílem pokročit v udržitelném růstu bude debata směřovat přednostně k sociálním inovacím a novému modelu sociálního podnikání; k těmto oblastem se dále váží témata chytrých komunit, podpora sociálních inovací pomocí technologií včetně problematiky financování inovačních aktivit.

21_2.jpg
ZDROJ: Free-groupe.eu

Italské předsednictví neopomene ani téma Evropského výzkumného prostoru (ERA), k němuž se v současnosti vztahuje otázka podpory nové generace výzkumníků a snížení fragmentace evropských výzkumných programů. Itálie dále naváže na debatu o Výzkumném a inovačním partnerství ve Středozemí (PRIMA) iniciovanou během řeckého předsednictví; zdůrazněny budou i inovace v námořní/mořské oblasti ve středozemním regionu, které představují pilíř socio­ekonomického rozvoje z hlediska udržitelné zaměstnanosti a růstu. Rada EU se v druhé polovině roku 2014 zaměří také na implementaci Evropského strategického fóra k výzkumným infrastrukturám (ESFRI) a Konsorcia pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERIC), které slouží jako nástroje pro zajištění koherence se strategiemi chytré specializace na regionální úrovni. Analyzovány a zhodnoceny budou i výsledky dosavadních výzev H2020 za účelem jeho maximálního využití.

V oblasti vesmíru hodlá Itálie pokračovat v diskusi o vztazích mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). V souladu se záměrem vyzdvihnout vedle strategického významu vesmíru také jeho ekonomický přínos, bude zahájena debata o vytvoření právního rámce k zajištění vnitřního trhu pro komerční družicové produkty a služby.

Hlavní předsednické konference v oblasti vědy, výzkumu a inovací: Vedoucí průmyslové technologie (29. září – 1. října 2014 v Boloni), EUROCEAN (7.–9. října 2014 v Římě), Bio­ekonomika (8.–9. října 2014 v Turíně), Podpora talentů, šíření excelence (18.–19. listopadu 2014 v Trentu), Věda, inovace a společnost: dosažení zodpovědného výzkumu a inovací (19.–21. listopadu 2014 v Římě), SET-PLAN (10.–11. prosince 2014 v Římě), Vnitrozemní a mořské vodní výzvy ve středozemním regionu (TBC, Neapol). Po skončení italského předsednictví se v Miláně v měsících květen až říjen uskuteční EXPO 2015.

MICHAELA KLÍČNÍKOVÁ,
stážistka CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR