ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Češi a Slováci modernímu světu

Plzeň se ve dnech 29. června až 5. července 2014 stala dějištěm již 27. světového kongresu Společnosti pro vědu a umění. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni se uskutečnil pod heslem Příspěvky Čechů a Slováků k modernímu světu.

14_1.jpg
Obě fota: Helena Budilová, Archiv ZČU
Světový kongres Společnosti pro vědy a umění hostila Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.


Zahájení se zúčastnil primátor Plzně Martin Baxa, plzeňský biskup František Radkovský a zástupci Západočeské univerzity. Úvodní projev přednesl nový prezident SVU dr. Petr Hausner, který vystřídal prof. Karla Rašku. Kongresový program tradičně sestával z jednotlivých sekcí – z hodnotných referátů zmiňme například příspěvky v sekci Český domácí protikomunistický odboj v letech 1948–1968, které přednesli Eduard Stehlík, Václav Veber, Petr Mallota, Kamil Nedvědický, Lukáš Kopecký a Prokop Tomek. Zaslouženou pozornost vzbudila rovněž sekce Češi a Slováci ve světové historii, zejména referát prof. Ivo Feierabenda o druhé Československé republice, Gregory C. Ference o amerických Slovácích na počátku první světové války a pojednání prof. Margaret H. Peaslee věnované osobnosti Jana E. Purkyně. V sekci Magická Praha a další aspekty československé kultury zaujal referát Stephena Laheye o historii a ideji Golema, Louis J. Reitha o Golemovi jako inspiraci pro Supermana, Hany Weisserové Magická Praha a Golem, ale také Thomase Orta Karel Čapek a jeho generace nebo Olgy Pujmanové-Stretti Dva neznámé dopisy K. Čapka. Pozornost vzbudila i sekce klínopisná s příspěvky o starobabylonském státu (Lukáš Pecha), medicíně klínopisné civilizace (Veronika Sobotková), chetitských studiích (Jana Součková a Šárka Velhartická), městě jako symbolu moci v Mezopotámii a v Tanachu (Věra Tydlitátová), historii Sumeru (Hana Mayerová). Potěšitelné bylo, že v této sekci úspěšně vystoupili studenti Západočeské univerzity, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, kteří se prezentovali i v sekcích pedagogických a v sekci věnované problematice menšin v globálním světě; v částech programu zaměřených na problémy pedagogiky se uplatnili především učitelé a studenti žilinské univerzity. Specifickým pedagogickým tématem Vnímání hudebních kvalit u dětí ve vztahu k jejich hudebním schopnostem upoutala předsedkyně brněnské skupiny SVU dr. Marie Bobková. V sekci soudobá filozofie, literární teorie, kultura a estetika vyvolal ohlas referát prof. Zdeňka Davida Jan Patočka jako kritik filozofie T. G. Masaryka a příspěvek Anny Procyk věnovaný poemě T. Ševčenka Kacíř a dramatu J. V. Friče Mazepa. V sekci Věda v současném světě se Asako Umezu z Japonska soustředila na porovnání dvou nukleárních katastrof, černobylské a fukušimské. Dr. P. Hausner nazval svůj referát Placebo efekt a moderní medicína, dr. Eva Hausnerová se věnovala zdravému životnímu stylu a zdravému srdci.

14_2.jpg

Speciální, příznivě přijatý panel zorganizovala Pražská skupina SVU. Dr. Jiří Jindra zpřístupnil činnost J. Heyrovského v Americe, prof. Radoslav Kvapil se zabýval Rokem české hudby a zejména osobností Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, Karolína Slámová přínosem dr. Igora Hájka ke světové literární vědě, Alena Morávková současnými českými dramaty na českých a moravských scénách, Martin Nekola portrétem Petra Zenkla. Hosty panelu byly redaktorky časopisu Český dialog Eva Střížovská a Martina Fialková, které prezentovaly svůj časopis a Mezinárodní český klub.

Kongres provázelo promítání filmů polského režiséra Grzegorze Brauna o situaci v Rusku a film M. Fialkové České kořeny ve Vídni. V doprovodném kulturním programu získalo zasloužené uznání vynikající trio plzeňských mladých hudebníků Maxima Averkijeva, Michala Sedláčka a Karla Chudého a plzeňský smíšený sbor Česká píseň se sbormistrem Vojtěchem Jouzou. Jeden z večerů patřil prezentaci publikací členů a skupin SVU; pražská skupina představila čtyři publikace věnované českým exilovým autorům. Nezapomeňme ani na výlet do kláštera v Plasech a do Manětína, dvou perel Plzeňského kraje.

Na závěrečné valné hromadě zaznělo z úst prezidenta dr. Petra Hausnera poděkování aktivním skupinám (včetně pražské) a výzva k získání nových mladých členů jako prvořadý úkol. Organizátorům ze Západočeské univerzity v čele s prof. I. Budilem a jeho studentským týmem patří poděkování a všem účastníkům zůstává vzpomínka na příjemné dny prožité v Plzni.

ALENA MORÁVKOVÁ,
předsedkyně pražské skupiny SVU