ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Bolzano in Prague 2014

Na mezinárodním sympoziu o práci a myšlenkách Bernarda Bolzana se v pražské vile Lanna od 16. do 19. července 2014 scházelo pětatřicet účastníků ze 13 zemí. Konferenci zorganizovaly Filosofický ústav AV ČR společně s Mezinárodní společností Bernarda Bolzana a Univerzitou v Amsterdamu.

08_1.jpg
Foto: Gaëtan Pégny, Archiv utora
Skupina účastníků na zahradě Lannovy vily

Bernard Bolzano patřil mezi vůdčí evropské filozofy devatenáctého století – přesto rozsah, hloubka a originalita jeho přínosu filozofii, teologii a matematice začaly být plně oceňovány až ve století dvacátém. Letos vyšel v Oxford University Press první úplný anglický překlad Bolzanova největšího díla, čtyřdílného Vědosloví z roku 1837. Potěšilo nás, že se pražského setkání zúčastnil jeden z překladatelů a editorů rozsáh­lého spisu Paul Rusnock; společně se Stefanem Roskim připravil obsáhlou přednášku Bolzano o nutné existenci. Rozsáhlé referáty přednesli rovněž následující badatelé: Wolfgang Künn – O pojmu mít vlastnost. Corrigenda v Bolzanově Vědosloví, S. Roski a Antje Rumberg – Jednoduchost a úspornost v Bolzanově teorii zdůvodňování, Benjamin Schnieder – Bolzano o příčině a zdůvodňování, Steve Russ a Kateřina Trlifajová – Jsou Bolzanova měřitelná čísla reálná?

Většina z účastníků sympozia působí v oddělení filozofie, zastoupeni ovšem byli též matematici a teologové. Kromě již zmíněných přednášek zaznělo dalších 25 příspěvků; osm z nich mělo matematický obsah, pět teo­logický. Většina přednášejících vyhověla požadavku ponechat polovinu svého času diskusi, takže po každé prezentaci zůstal dostatek času na rozšiřující a rozmanitou rozpravu. Ačkoli se jich každý den uskutečnilo 10 či 11, jejich rozložení a přestávky nevyvolávaly pocit, že by se muselo přespříliš spěchat nebo že se sympozium odehrává pod tlakem. Alespoň polovina přínosu většiny konferencí spočívá v hlavním programu, důležité jsou ale i neformální debaty. Bolzanovská konference nebyla výjimkou a příhodné prostředí vily Lanna spolu s terasou a krásným počasím vedly k ideálnímu využití této příležitosti.

08_4.jpg
Foto: Gaëtan Pégny, Archiv utora
Hlavní organizátorka konference Arianna Betti z Amsterdamu

Současnou svěžest bolzanovských studií ilustrovaly bolzanovské „novinky“ uvedené ve třech vstupech Arianny Betti; představily se nedávné i chystané publikace, software pro filozofy s aplikacemi pro Bolzana a uskutečnila se debata, jak nejlépe v set­káváních nad Bolzanovým dílem pokračovat.

Mezi účastníky bylo devět doktorandů: od těch, kteří teprve začínají, až po studenty s téměř dokončenou doktorskou prací; z jejich pohledu bylo setkání důležité pro navázání vzájemných kontaktů – jeden ze studentů, Lukas Kraus, vydal doktorskou práci krátce po konferenci v publikační řadě Beiträge zur Bolzano-Forschung (Academia Verlag). Základ téměř všech přednášek tvořilo ­Bolzanovo kompletní dílo, které vydává nakladatelství Frommann-Holzboog, Stuttgart, pod názvem Bernard Bolzano Gesamtausgabe; 93 z plánovaných 129 svazků již vyšlo, další se připravují, a tak je dokončení velkorysé vydavatelské edice na dohled. Vydané svazky rozšiřují a obohacují primární zdroje dostupné bolzanovským badatelům.

Závěrečnou lahůdkou pro účastníky, kteří zůstali i po skončení přednášek, byla „bolzanovská cesta“ – pěší procházka po Starém a Novém Městě pražském, po místech zvláštním způsobem spjatých s Bolzanovým životem a dílem. Navzdory vedru a svižné chůzi byli všichni inspirováni a povzbuzeni nadšením, energií a rozsáhlými vědomostmi průvodkyně Aleny Šolcové.

Mezinárodní setkání finančně a zázemím podpořily Univerzita v Amsterdamu, Filosofický ústav AV ČR, Mezinárodní společnost Bernarda Bolzana, Mezinárodní komise pro historii matematiky a nadace, která si přála zůstat anonymní. S vděčností příspěvky jmenovaných institucí oceňujeme.

08_3.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Konferenci předcházelo neformální setkání v Praze v roce 2010 (viz http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/­people/steve_russ/pmb10), kterého se ovšem zúčastnili pouze pozvaní hosté. Pořadatelé letošního sympozia předem propagovali výzvu k podávání příspěvků, takže se sešlo mnohem více přihlášek a prezentací. Podrobnosti o setkání včetně programu a členů komisí naleznete na bolzano2014.wordpress.com. Prezentace, poznámky či případně články jsou zatím k dispozici pouze účastníkům. Některé příspěvky byly nedávno publikovány, jiné se k vydání připravují. Snažíme se zpřístupnit veškeré materiály, aniž bychom ohrozili jejich případné vydání. Detaily publikací a jejich dostupnost budou na uvedené webové stránce aktualizovány.

08_2.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Steve Russ (někdejší profesor informatiky na Univerzitě ve Warwicku) pomáhal spolu s Ariannou Betti a Pam Rossel koordinovat místní organizační skupinu, kterou tvořili Magdalena Hykšová, Petra Ivaničová, Ladislav Kvasz, Steve Russ, Alena Šolcová a Kateřina Trlifajová.

ARIANNA BETTI,
Univerzita v Amsterdamu, Nizozemí,
STEVE RUSS,
Univerzita ve Warwicku, Velká Británie
(Z angličtiny přeložila Kateřina Trlifajová,
Centrum pro teoretická studia AV ČR a UK)