ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > září  > Obálka

Spolupráce Akademie a Senátu

03_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zprava: místopředsedové AV ČR Vladimír Mareček a Pavel Baran, 1. místopředsedkyně Senátu PČR a členka konzultační skupiny memoranda Alena Gajdůšková, předseda AV ČR Jiří Drahoš, předseda Senátu PČR Milan Štěch, místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Eva Syková, místopředseda AV ČR Jan Šafanda a člen konzultační skupiny memoranda Jaroslav Šebek.

U příležitosti třetího výročí navázání spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou zahájil podpis společného Memoranda o stálé konferenci v červenci 2011, se 29. srpna 2014 v pražské Lannově vile setkali zástupci obou stran. Shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a se zdravicí vystoupil předseda Senátu PČR Milan Štěch. Za dosud uskutečněnými čtyřiadvaceti společnými akcemi se následně v prezentaci ohlédl doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR.
Zatímco prof. Drahoš zdůraznil, že nezůstalo pouze u podpisu memoranda a že se realizovaly významné a oboustranně prospěšné akce, Milan Štěch ocenil expertní činnost AV ČR, která je Senátu oporou v oblastech souvisejících s prací této instituce – především v historii, právu a veřejné politice.
V uplynulém tříletém období vyústila spolupráce v uspořádání význačných akcí (odborných konferencí, kulatých stolů, seminářů, slavnostních setkání a shromáždění i pracovních návštěv) – z nejvýznamnějších připomeňme seminář Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou (4. listopadu 2011), shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (22. října 2013) a dále kulaté stoly Praha v kontextu vědní politiky (28. března 2014) a Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích (21. května 2014).
V závěru si představitelé obou institucí ujasnili budoucí společné aktivity a v diskusi předložili náměty, v nichž by se spolupráce mohla v dalším období odehrávat. Zásadní výzvou se v tomto kontextu jeví aplikace Strategie AV ČR na případnou expertní činnost, a to při vytváření hospodářských, sociálních, kulturních či zdravotních analýz. Jde o efektivní využití synergie akademické a politické sféry. Prof. Jiří Drahoš v této souvislosti poznamenal: „Po debatě v Akademii věd chceme část výzkumu zaměřit více na témata, která hýbou společností – energetiku, zdraví člověka nebo veřejnou politiku. Připravujeme ji jako interní strategii, ale zároveň otevřenou vysokým školám, podnikové i státní sféře.“ Součinnost obou institucí však bude přínosná i v rámci připomenutí velkých společenských událostí – například 125 let od založení České akademie věd a umění; Husovo jubileum; výročí konce 2. světové války…
red