ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

21. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • Politiku otevřeného přístupu v AV ČR,
 • doplnění Pravidel pro nakládání se Záložním knižním fondem,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 17. zasedání konaného dne 4. října 2010 a přidělení startovacích a služebního bytu dle zápisu z 11. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 1. října 2010.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil
 • čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Ing. Igoru Vajdovi, DrSc., /in memoriam/ (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis doc. PhDr. Lydii Petráňové, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. Dr. Marii-Claude Maurel (Centre français de recherche en science, Prague – CEFRES),
 • čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách PhDr. Janu Balharovi, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
 • Mgr. Vladimíru Kunzovi (HERAFILM – režisér dokumentárních a populárně vědeckých filmů),
 • Mgr. Vladimíru Kučerovi (Česká televize – redaktor a publicista, spoluautor, moderátor a dramaturg pořadů Historie.cs).

Vzala na vědomí
 • informaci o 84. valném shromáždění Union Académique Internationale.