ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Medaile pro Takea Kishimota

10_3.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesor Kishimoto je význačným světovým odborníkem v oblasti zrání samičích zárodečných buněk a řízení buněčného cyklu. Jeho laboratoř podstatnou měrou přispěla k porozumění aktivace Cdk1 kinázy a pochopení úlohy kontrolních bodů buněčného cyklu. Takeo Kishimoto graduoval na Tokyo University, Department of Chemismy, v roce 1971. Pro jeho vědeckou kariéru byla rozhodující spolupráce s profesorem Haruo Kanataim v Ocean Research Institute, kde obhájil disertační práci na téma Mechanism of Starfish Oocyte Maturation. Hlavním výsledkem studií byl objev cytoplazmatické aktivity, která dostala název maturation promoting factor. Tyto klíčové znalosti odstartovaly intenzivní výzkum mechanismů, které řídí buněčný cyklus jak u buněk zárodečných, tak u somatických, ale především u nádorových. S jeho jménem a se jménem jeho laboratoře jsou spojeny zásadní nové poznatky o významu PI3K signální dráhy, důležitých molekul jako jsou PDK1, Akt-PKB a Mit1 kinázy.

Takeo Kishimoto byl v roce 1987 jmenován profesorem biologie na Tokyo Institute of Technology. Od roku 1990 řídí Laboratoř buněčné a vývojové biologie. V roce 1993 získal Zoological Society Prize od Japonské zoologické společnosti pod názvem Cell Reproduction Control Revealed by Oocyte System. Za své jedinečné studie molekulární podstaty regulace klíčových molekul v buněčném cyklu byl v roce 2005 poctěn cenou The Prince Hitachi Prize for Comparative Oncology. V současné době je hlavním vědeckým koordinátorem výzkumu v prioritní oblasti Cell Proliferation control.
JAN MOTLÍK