ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > listopad  > Obálka

Spolupráce v srdci Evropy


Všechna fota: © Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Oslavou desátého výročí existence pražského informačního centra Německé akademické výměnné služby (DAAD), která sídlí v budově Goethe institutu, se 15. října 2010 stalo symposium Perspektivy výzkumné a vědecké spolupráce v srdci Evropy. V hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě se jej zúčastnil mj. také nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu (1991) prof. Erwin Neher.DAAD (sdružení německých vysokých škol, které bylo založeno v roce 1925) se orientuje na podporu v oblasti akademické výměny a zastupuje německou kulturní a vzdělávací politiku v zahraničí. Společně s Akademií nabízejí již několik let Program podpory společných výzkumných projektů. Symposium, na němž na téma Kmenové buňky, biomateriály a tkáňové inženýrství – dnes a zítra přednášela také prof. Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, bylo úvodem k rozsáhlému cyklu vědeckých přednášek, prezentací na veletrzích a informačních akcí o studiu a výzkumu v Německu.Jednotlivé akce se konají až do konce letošního roku. Konference zároveň zahájila cyklus přednášek Otázky pro 21. století, v jehož rámci v Česku vystoupí význační zahraniční vědci.lsd