ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > listopad  > Obálka

Nové knihy

CESTY S KARLEM HYNKEM MÁCHOU
Publikace dělí Máchovy četné cesty do několika oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách – hradech, zámcích, městech, domech – jež básník navštívil. Tato místa v něm zanechala určitou vzpomínku (například v pododě kresby), kterou nám autor přibližuje, a vysvětluje, kdy a proč je Mácha navštívil. U hesel je uveden současný i historický název objektu či místa a také stručná charakteristika.
Padevět, J., edice Průvodce, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_1.jpg

MŮJ ŽIVOT
Lev Davidovič Trockij ve své autobiografii neaspiruje na objektivitu, neboť ta dle jeho slov není ve vztahu k vlatnímu životu možná. Popisuje, jak pilný a snaživý židovský žáček z ukrajinského venkova vyrůstá v bojovného a obdivovaného i nenáviděného revolucionáře, vrcholného politika, ale také přísného otce a trpitele osudu, proti němuž se všichni spikli.
Trockij, L. D., edice Stíny, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_2.jpg

DŮKAZY JEJÍHO ŽIVOTA
Román o lásce, která se většinou objeví tehdy, kdy ji nejméně čekáme. Příběh z diplomatického prostředí se odehrává v Česku, Bruselu a Kosovu. Osudy hlavních hrdinů sledujeme na pozadí evropských snah o konstruování politicky korektního světa.
Hejkalová, M., Hejkal, Havlíčkův Brod 2010. Vydání 1.

02_3.jpg

ŽIVOT S VĚDOU 1939–2009
„Naučil jsem se jednu věc,“ říká v závěru svého pojednání Arnošt Reiser, „věda není obsažena jen ve vzor-cích a rovnicích, ale potřebuje také být vyprávěna jako příběh. Pochopení přichází skrze jazyk a vhodné vyjádření myšlenek, které může posluchače dovést k jejich skutečnému pochopení, vyžaduje od učitele téměř básnický výkon.“
Reiser, A., Osobnosti české vědy, vydavatelství VŠCHT, Praha 2010. Vydání 1.

02_4.jpg

ATLAS PÍSKOVCOVÝCH SKALNÍCH MĚST ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Geologie a geomorfologie
Ve střední Evropě tvoří pískovce a slepence podklad těch nejčlenitějších a dosud nejzachovalejších přírod-ních oblastí. Kniha poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů vázaných na pískovce a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích.
Adamovič, J., Mikuláš R., Cílek, V., edice Atlas, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_5.jpg

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V říjnu 2010
 

 • 1. Vaněk, M. – Byl to jenom rock‘n‘roll?
 • 2. Med, J. – Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939), s podporou AV ČR
 • 3. Schmitt, J. C. – Konverze Hermanna Žida
 • 4. Trockij, L. D. – Můj život
 • 5. Strouhal, E., Vachala, B., Vymazalová, H. – Lékařství starých Egypťanů I.

Tituly ostatních nakladatelů:

 • 1. Kovář, P. – Rozhovory se Živou, Živa
 • 2. Justl, V. – Holaniana, Akropolis
 • 3. Liessmann, K. P. – Hodnota člověka, VIZE 97 – Nadace Dagmar a Václava Havlových
 • 4. Jak to vidí... Václav Cílek, Radioservis
 • 5. Foucault, M. – Zrození kliniky, Pavel Mervart

Knihkupcův tip:

 • Knížák, M., Vlček, T. (eds.) – Umění přelomu tisíciletí 909 (Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009), Národní galerie

Šárka HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1