ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
si Vás dovoluje pozvat na přednášky z cyklu
Zvané přednášky na ÚOCHB 2010/The IOCB Invited Lectures 2010

28. května 2010 od 10:00 hod.
Asymmetric Autocatalysis and the Origin of Homochirality
prof. Kenso SOAI
Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Tokyo University of Science, Japonsko

16. června 2010 od 10:00 hod.
Mechanisms of Guanine Oxidation Leading to DNA Mutations
prof. Cynthia J. BURROWS
Department of Chemistry, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

Přednášky se konají v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel. 220 183 315,
e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.czInženýrská akademie České republiky, o. s., vyhlašuje soutěž
o Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2010.

Cena je dotována částkou 50 000 Kč a bude udělena v kategorii
za vynikající realizované technické dílo (projekt).
Návrhy mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR. Informace a návrhový list lze získat
na sekretariátu IA ČR, Národní třída 3, 110 00 Praha 1 či www.eacr.cz.
Návrhy je nutno doručit nejpozději do 15. června 2010 (datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prezident Inženýrské akademie České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
NADACE PRECIOSA, ŽĎAS, a. s., MM spektrum, METROSTAV, a. s.Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce prof. MUDr. Anny Šedivé, CSc.
Imunodeficience se zvláštním zaměřením na periodické horečky
se koná dne 20. května 2010 v 10:00 hod.
v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4.

Obhajoba disertační práce RNDr. Michala Štrose, CSc.
Interakce proteinů HMGB s DNA a chromatinem
se koná dne 24. května 2010 ve 14:00 hod.
v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4.