ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Inženýrské akademie České republiky 2010

Inženýrská akademie České republiky vyhlásila soutěž o Cenu Inženýrské akademie 2010. Od roku 1997 ji IA ČR uděluje za mimořádný výsledek tvůrčí práce – vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.

Cena má stimulovat práci řešitelských kolektivů, vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Zároveň má podpořit tvůrčí úsilí a vytrvalost, jež jsou nezbytné jak v systematické výzkumné práci, která vede k fundamentálním poznatkům a posouvá hranice poznání v celém oboru inženýrského a aplikovaného výzkumu, tak i k prosazení významných technických projektů. A to od jeho záměru až do jeho dokončení a uplatnění v novém výrobku či v jiném technickém díle. Pro letošní rok je vyhlášena v kategorii Vynikající realizovaný technický projekt.

Od roku 1997 Cenu získalo mnoho významných projektů: Badatelské centrum výkonových laserů AV ČR, restaurátorská a konzervační technologie pro mozaiku Poslední soud na katedrále sv. Víta na Pražském hradě nebo softwarový projekt A-GLOBE: technologie a softwarový nástroj pro integraci a simulaci rozsáhlých distribuovaných systémů. Význačné jsou také velké projekty spojené s vývojem nových technicky progresivních strojů a zařízení: vývoj a realizace letounu VUT 100, vývoj nové generace tkalcovských stavů nebo infrastrukturní projekty, jako je projekt nové odbavovací haly mezinárodního letiště v Praze, projekt vysouvaných tunelů metra pod Vltavou či projekt a realizace obřích zásobníků pro státní strategické zásoby ropy, ocelová konstrukce zastřešení Sazka Arény a mostní estakády na tramvajové trati Hlubočepy–Barrandov.

Cenu za rok 2009 IA ČR udělila Ing. Vladimíru Brejchovi, FEng., kolektivu SMP CZ, a. s., a VALBEK, s. r. o., za úspěšně realizovaný projekt Ekodukt z obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce–Jánovce. Rada IA ČR ocenila originální konstrukční řešení ekologického mostu ověřené s použitím nejpokročilejších metod teorie konstrukcí a realizované originálním technologickým postupem. Projekt vyniká vysokou funkčností, příznivými ekonomickými faktory (úspora materiálu, rychlost výstavby s minimálním omezením provozu na překračované komunikaci) a citlivým začleněním do krajiny. Přínosem jsou i obecné poznatky z oblasti mostního stavitelství a trvale udržitelného rozvoje. Projekt realizuje poznatky získané v grantovém projektu GA ČR 103/00/1170 Ekodukty – prvek udržitelného rozvoje výstavby pozemních komunikací, který iniciovala IA ČR a významně se na něm podílela stavební sekce IA ČR.

Inženýrská akademie udělila v roce 2009 i dvě čestná uznání. Skupině počítačového vidění Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně vedené dr. Ilonou Kalovou za Inteligentní systémy v technické praxi. IA ČR ocenila realizaci vizuálních systémů založených na moderních metodách zpracování obrazu v aplikacích ve výrobě a v systémech monitorování dopravy. Druhé čestné uznání získal kolektiv Vítkovice Cylinders, a. s., pod vedením Ing. Jaromíra Šilera za Výrobu ocelových nádob pro CNG – výrobní linka. IA ČR vyzdvihla úspěšnou realizaci výroby tlakových nádob velkých objemů na bázi unikátní technologie protlačování. Tímto způsobem jsou vyráběny láhve na stlačený zemní plyn pro pohon automobilů. Akademie proto ocenila i výrazný ekologický prvek projektu.

MILOŠ HAYER,
Inženýrská akademie ČR