ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník


© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Letošní první, v pořadí však již XXXVI. zasedání Akademického sněmu
se termínem 22. dubna shodlo nejen s jednáním České konference rektorů, ale také s oslavou Dne Země (přídomek mezinárodní nese letos již po dvacáté). Zatímco ve dni prozářeném sluncem rozdávali skauti před kostelem svaté Ludmily na pražských Vinohradech sazeničky stromků, jen o kousek dál v Národním domě jednali představitelé Akademie věd, členové Akademického sněmu a pozvaní hosté. A právě toto spojení mne inspirovalo k malému exkurzu. Vždyť ještě v 19. století se kousek za dnešním náměstím Míru sklízelo na tzv. Seydlově poli obilí. Stavba kostela svaté Ludmily začala devět let poté, co byly v roce 1879 Královské Vinohrady povýšeny na město. Národní dům, kde se sešli členové a hosté sněmu letos už potřicáté, vyrostl v letech 1893–1894 podle projektu vinohradského inženýra architekta Antonína Turka. Většina příchozích možná ani netuší, že do novorenesanční budovy vstupují za dohledu plastik Nadšení a Ušlechtilosti od sochaře Antonína Poppa, ovšem nikdo už nepřehlédne mramorovou Pilnost nad centrálním vstupním schodištěm od Josefa Strachovského ani jeho busty a malby Adolfa Liebschera v interiéru Majakovského sálu, kde se sněmová rokování konají. Hodí se i připomenout, že v tomto největším sále tleskalo publikum Vladimíru Majakovskému, který zde v roce 1927 přednášel své verše.
Následující stránky věnujeme zasedání Akademického sněmu, fotoreportáž naleznete na našich webových stránkách http://abicko.avcr.cz.

Marina Hužvárová