ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropští novináři v chemických laboratořích

Druhý březnový týden tohoto roku v Praze vyvrcholila série šesti stáží pro mladé evropské novináře v rámci mezinárodního projektu My Science – European Programme for Young Journalists. Týdenní stáž na VŠCHT Praha byla poslední ze série workshopů projektu, který je financován z prostředků 7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj (7. RP) a jehož cílem je zprostředkovat realitu současného výzkumu mladým evropským novinářům a jejich prostřednictvím i širší veřejnosti. Projektu se zúčastnilo 90 mladých pracovníků z médií z celé Evropy. Závěrečná konference se uskuteční v květnu v italském Bolzanu, sídle Evropské akademie EURAC, která projekt koordinuje.


© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Na závěr každého workshopu obdrželi mladí novináři certifikát o účasti na projektu.

Projekt My Science se zaměřuje na mladé novináře či studenty mezi 20 a 30 lety především z členských států EU, ale i přidružených zemí, kteří se specializují – či se chtějí zaměřit – na vědu a výzkum. Náplní workshopů bylo umožnit mladým autorům bližší pohled na práci výzkumníků na šesti evropských pracovištích, která během několika měsíců navštívili. Cílem projektu je tak přispět k propojení vědecké a novinářské obce a posílit povědomí veřejnosti, jaké místo zaujímají výsledky vědecké a výzkumné práce v jejich každodenním životě.

Zúčastnivší se evropská pracoviště nabízejí různé vědecké obory – informační a komunikační technologie, výzkum kmenových buněk, chemické technologie, obnovitelná energie, životní prostředí a společenské vědy. Českým partnerem My Science je VŠCHT v Praze, kde se zahraniční novináři seznámili zejména s projekty, na jejichž financování se podílí Evropská komise.

Během týdne se účastníci stáže obeznámili mimo jiné s historií i současností VŠCHT Praha a také s několika významnými mezinárodními projekty, na jejichž řešení se zdejší výzkumné týmy podílejí – WELTEMP, DEMMEA, DoubleNanoMem, CHOBOTIX, CONFFIDENCE, PILGRIM, CARMUSYS a BIOTRACER či s prací Společné laboratoře VŠCHT a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Nejvíce oceňovanou zkušeností byla mezi účastníky stáže jedinečná možnost poznat činnost výzkumníků v laboratořích, podle slov jedné z účastnic přímo „v přirozeném prostředí“ vědců, a vlastními smysly okusit, co práce v laboratoři obnáší. Podle možností konkrétních laboratoří se i sami mohli po dva dny účastnit výzkumné práce.Součástí týdenního programu byla také návštěva historické Knihovny Akademie věd a moderní a uživatelsky velmi vstřícné budovy Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Mladí novináři byli též informováni, jak vzniká a čím se zabývá měsíčník Akademie věd ČR Akademický bulletin a co dělá České centrum pro mobilitu (Euraxess), které napomáhá zvyšovat a usnadňovat mobilitu vědců v rámci Evropy.

Možnost zblízka nahlédnout do nitra významného chemického pracoviště v ČR hodnotili mladí žurnalisté velmi pozitivně. Eva Vlčková z Lidových novin se v rámci projektu zúčastnila i stáže v biotechnologickém ústavu Biotalentum v maďarském Gödöllö. Účast v projektu, který jí umožnil zajímavá setkání a diskuse s odborníky v oblasti klonování a kmenových buněk i s kolegy z celé Evropy, s nimiž si mohla vyměňovat zkušenosti, posoudila slovy: „Ocenila jsem jedinečnou možnost nesledovat vědce jen z povzdálí, ale vžít se přímo do jejich role – mohla jsem si navléknout laboratorní plášť a rukavice a vyzkoušet si práci v laboratoři na vlastní kůži. Taková zkušenost se může při psaní dalších článků hodit.“

Pro VŠCHT budiž tato stáž příslibem, že v jejích účastnících získá do budoucna zasvěcené a nadšené mediální spolupracovníky, kteří budou její jméno šířit na stránkách evropských vědeckých periodik.
Více informací zájemci naleznou na webových stránkách projektu www.my-science.eu či na webových stránkách oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Myscience.PETRA KINZLOVÁ,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze