ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > květen  > Z Bruselu

Spolupráce je klíčem k úspěchu – neformální sdružení IGLO

Obzvláště v Bruselu platí, že spolupráce je důležitou cestou k úspěchu. V případě kanceláře CZELO to znamená, že je důležité spolupracovat se všemi, kteří mohou svými znalostmi a kontakty přispět k lepší informovanosti a činnosti české kanceláře.

CZELO se proto stalo součástí tzv. skupiny IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), neformální sítě styčných kanceláří pro výzkum a vývoj se sídlem v Bruselu. Cílem IGLO je podporovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci, interakci a výměnu informací mezi svými členy, jejich národními výzkumnými systémy a evropskými institucemi v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) a především rámcového programu.

IGLO založily v Bruselu Itálie, Německo, Španělsko a Francie v roce 1991. V současné době tato skupina čítá celkem 23 členů z 21 především evropských zemí; kromě států Evropské unie jde o Švýcarsko, Turecko, Norsko a Izrael. Jednotlivé kanceláře se většinou liší velikostí i rozsahem působnosti. Mnoho z nich vydává svůj zpravodaj s aktuálními informacemi z oblasti VaV.
Skupina IGLO pořádá několik pravidelných akcí.


Fota: Archiv CZELO
Na semináři IGLO zaměřeném na PPP Future Internet, který zorganizovala kancelář CZELO 2. března 2010, vystoupil Per Blixt z Generálního ředitelství pro Informační společnost a média Evropské komise (DG INFSO).

IGLO Core
IGLO Core sestává z vedoucích všech členských kanceláří nebo jejich zástupců ­– jeden za každou kancelář. Setkání IGLO Core se koná jednou měsíčně a v jeho organizaci se země střídají podle rotačního principu. Schvalují agendu a plány aktivit, pravidla fungování IGLO a psaných dokumentů, vznik nových pracovních skupin, přijímání nových členů a jmenování tajemníka a sekretariátu IGLO.

IGLO Open
Po setkání IGLO Core následuje IGLO Open: odborné semináře o specifických a aktuálních tématech evropského výzkumu. Organizaci zajišťují jednotlivé kanceláře také podle rotačního principu. Hlavním řečníkem bývá významná osoba z Evropské komise nebo jiných institucí. Setkání IGLO Open jsou otevřená pro členy IGLO a jejich spolupracovníky. Zástupci CZELO z jednání pořizují záznamy, které se rozesílají relevantním kontaktům v České republice (včetně prezentací).

IGLO Open special
V případě zájmu nebo aktuálního tématu může pracovní skupina či kterákoli kancelář svolat speciální setkání; jejich průběh je stejný jako u IGLO Open.

IGLO pracovní skupiny
Návrh na vznik nové pracovní skupiny podávají jednotlivé kanceláře; schvalovatelem je IGLO Core. Pracovní skupiny sestávají z odborníků nebo osob odpovědných za dané oblasti v jednotlivých kancelářích. Pravidelně se scházejí a řeší aktuální oborové záležitosti. Na setkání jsou současně zváni zástupci Evropské komise nebo agentur Evropské unie, aby pohovořili o aktuální problematice, podali k ní vysvětlení apod.
V současné době funguje v IGLO šest pracovních skupin (+ jedna ad-hoc), které pokrývají následující témata: 1. Space + Security Working Group – působnost původní skupiny pro bezpečnostní výzkum je od června 2009 rozšířená o oblast vesmíru; 2. FP7 Working Group; 3. Mobility Working Group; 4. Innovation Working Group; 5. Ideas (ERC) Working Group; 6. ETP + JTIs Working Group; 7. Ad-hoc Working Group Training.

IGLO Training Group
IGLO Training Group představuje jednorázovou sérii krátkých odborných školení, která se věnují ­různým oblastem a dotačním příležitostem ze 7. RP a dalších navazujících programů a iniciativ (např. obecná charakteristika programů, možnosti získání dotací, finanční management, management projektu atd.). Série se poprvé konala zhruba před čtyřmi lety, nyní se vzhledem k personálním obměnám kanceláří opakovala. Během let 2009 a 2010 se uskutečnilo celkem deset školicích modulů pro členy IGLO a jejich spolupracovníky. Zapojila se také kancelář CZELO a 13. října 2009 zorganizovala školení o administrativním řízení projektů a právních aspektech řízení projektů.

Vyhledávání projektových partnerů
IGLO nabízí možnost hledání evropských partnerů do projektů 7. rámcového programu. Na webové stránce IGLO je k dispozici formulář, který je po vyplnění rozeslán všem styčným kancelářím. Ty informace předávají dalším subjektům.

Kancelář CZELO zorganizovala 2. března 2010 odborný seminář IGLO Open, jehož tématem bylo partnerství veřejného a soukromého sektoru (public--private-partnership, PPP – Future Internet). Jde o program Evropské unie, který se zaměřuje na partnerství v oblasti internetu budoucnosti. Role řečníka se na pozvání CZELO ujal vedoucí oddělení Per Blixt ­(Head of Unit, New Infrastructure Paradigms and ­Experimen­tal Facilities) z Generálního ředitelství pro Informační společnost a média Evropské komise (DG INFSO). Diskuse na semináři, kterého se zúčastnilo okolo 45 účastníků převážně z kanceláří sdružených v IGLO i mimo něj, potvrdila aktuálnost zvoleného tématu.

Od července 2009 do června 2010 je tajemnicí skupiny IGLO Erika Szendrak z maďarské kanceláře HunASCO, která je první tajemnicí z nového členského státu. Erika Szendrak v Bruselu zastupuje maďarskou Akademii věd, pod niž kancelář HunASCO pat­ří. Dříve působila čtyři roky v Evropské komisi na DG pro výzkum a technologický vývoj (DG RTD) jako expertka pro výzkumnou politiku a na University of Nebraska v Lincolnu ve Spojených státech v pozici lektorky a výzkumné pracovnice. Zároveň je expertkou programového výboru, národní kontaktní pracovnicí (NCP) pro Myšlenky v 7. RP a členkou Team Europe Network.
Erika Szendrak poskytla kanceláři CZELO krátký rozhovor o zkušenostech z členství v neformální skupině IGLO.


Erika Szendrak, tajemnice skupiny IGLO, která v Bruselu zastupuje maďarskou Akademii věd.

Jaký máte názor na pozici IGLO v bruselské výzkumné komunitě, která zahrnuje i vztahy s Evropskou komisí?
IGLO je známým a důvěryhodným aktérem. Je považováno za jednoho z hlavních hráčů, kteří reprezentují neziskové a veřejné organizace s primárními zájmy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Je důležité zmínit, že členové IGLO jsou nezávislí na oficiálních diplomatických službách akreditovaných v Bruselu a různé organizace zainteresované v evropském VaV se na ně mohou obracet se svými požadavky a problémy. IGLO je v Bruselu aktivní již téměř dvacet let a jeho hlavním úkolem je monitorovat činnost DG RTD v oblasti rámcových programů. Za tu dobu jsme vytvořili vzájemně prospěšný a fungující vztah mezi IGLO a Evropskou komisí; především DG RTD, ale i dalšími subjekty v oblasti VaV a inovací, například souvisejícími DG, výkonnými agenturami EU nebo Evropským parlamentem.

Jaké jsou výhody členství v IGLO?
Výhod je samozřejmě mnoho. Jedná se například o nepřetržitou a osvědčenou možnost networkingu styčných kanceláří pro VaV zde v Bruselu. IGLO také poskytuje škálu informací a umožňuje rychlý a neformální kontakt s profesionálními, zkušenými a dobře připravenými partnery. Vzájemná spolupráce probíhá na základě jasných a dobře srozumitelných pravidel. V rámci IGLO se uskutečňují také pravidelné vzdělávací semináře a další akce, které umožňují získat informace o aktuálních tématech v oblasti 7. RP, ERA a další relevantní problematice výzkumu, vývoje a inovací.

Členové IGLO
FRNS – Belgie; IWT – Belgie; EOC – Kypr; CZELO – Česká republika; DANRO – Dánsko; FiLi – Finsko; CLORA – Francie; KoWi – Německo; HunASCO – Maďarsko; Enterprise Ireland – Irsko; FURAD – Izrael; CNR-EU Liaison Office – Itálie; ENEA-EU Liaison Office – Itálie; Neth-ER – Nizozemí; RCN – Norsko; PolSCA – Polsko; ROST – Rumunsko; SBRA – Slovinsko; SOST – Španělsko; Vinnova – Švédsko; SwissCore – Švýcarsko; TuR&Bo-ppp – Turecko; UKRO – Velká Británie.

ADÉLA VOŽECHOVÁ,
stážistka v CZELO, Masarykova univerzita