ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jazykové kurzy pro doktorandy podporované internetovou platformou
Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, nabízí doktorandům všech studijních oborů účast ve specializovaných kombinovaných, tzv. blended-learningových kurzech angličtiny, němčiny a francouzštiny, které budou zaměřeny na schopnost obstát v mezinárodní konkurenci při prezentování a publikování výsledků vědecké práce v angličtině a komunikovat v mezinárodním kontextu ve dvou cizích jazycích.
Pilotní kurzy zaměřené na jednotlivé dovednosti se uskuteční od 27. září 2010 do 7. ledna 2011 v prostorách Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Tyto kurzy (včetně modulu poradenství) budou pro studenty doktorského studia zdarma.
Kurzy vznikly v rámci projektu Modulární systém jazykových kurzů podporovaný internetovou platformou – CZ.2.17/3.1.00/31322 v Operačním programu Praha-Adaptabilita.

ACADEMIC WRITING
Budete publikovat v zahraničních časopisech? Musíte napsat anglický abstrakt ke své disertační práci? Chtěli byste zaslat příspěvek na mezinárodní konferenci? Hlásíte se na zahraniční stáž? Žádáte o granty z nadnárodních zdrojů? Píšete motivační dopisy, reference, články nebo žádosti v angličtině? Jste tak vytíženi, že nemáte čas dojíždět na kurzy?
Pokud ano, pak vám stačí neomezený přístup k počítači s kvalitním internetovým připojením, motivaci a chuť jeden semestr pracovat na zlepšení dovednosti Academic Writing, přihlásit se a před zahájením kurzu odevzdat diagnostický test.

Prezenční výuka: celkem 3 x 90 min. v týdnech od 27. 9. 2010, 8. 11. 2010 a 3. 1. 2011
Časová náročnost: 13 e-learningových lekcí, max. 10 hodin na lekci.
Vstupní úroveň: B2+, tj. post FCE úroveň (zkouška není podmínkou, úroveň ano).
Vstupní požadavky: diagnostický test (odstavec NEBO krátká esej dle vybraného modulu). Test slouží k zařazení studenta do modulů a určení vstupní úrovně.

Náplň kurzu:
Modul Stylistika – jak správně anglicky psát věty a odstavce
NEBO
Modul Žánry – jak správně anglicky sestavit delší text
PLUS
Podpůrný modul Propedeutika – procvičení obtížné gramatiky

PRESENTATION PERFORMANCE
Připravujete se na odbornou kariéru? Budete veřejně prezentovat své výsledky? V kurzu Presentation Performance se naučíte připravit a přednést úspěšnou prezentaci, zvládat stres a také si vyzkoušíte své dovednosti. Budete mít oporu v lektorovi a zpětnou vazbu v kolektivu. Kurz obsahuje 13 lekcí. Osm absolvujete na internetu, pět prezenčně. Na závěr vystoupíte na vlastní malé konferenci. Vaše studium bude vyžadovat práci čtyři hodiny týdně. Přijetí do kurzu je podmíněno jazykovou pokročilostí B2.

REAL ENGLISH
(Jazyková a kulturní imerze)

CHTĚLI BYSTE…
jít do školy jen dvakrát?
sedět v hodině s nohama na stole?
učit se vlastním tempem?
podívat se angličtině na zoubek a Angličanům do hlavy?
MŮŽETE!
prezenční je pouze úvodní a závěrečné setkání.
škola je všude tam, kde je internet…i na gauči.
v naší škole nezvoní.
na 3 měsíce budete mít o zábavu postaráno: čekají vás talk shows, odkazy na filmy, kulturní perličky, zajímavé přednášky, blogy a inter­aktivní úkoly, s nimiž se ponoříte do angličtiny.
STAČÍ MÁLO:
počítač s připojením na internet;
jazyková úroveň B2–C1 (po FCE).

PORADENSTVÍ (NĚMČINA A ANGLIČTINA)
Hodily by se vám individuální konzultace k jazykové přípravě, psaní či přípravě na studijní pobyt v Německu nebo v USA?
V rámci poradenství budete mít přístup k poradcům pro němčinu a angličtinu, kteří budou připraveni poskytnout pomoc v následujících oblastech:
Němčina:
příprava na jazykové zkoušky v rámci doktorského studia na FF UK;
příprava na studijní pobyt v Německu;
žádost o stipendium, příprava na rozhovor s výběrovou komisí.
Angličtina:
příprava na studijní pobyt v USA;
výběr instituce v USA, vypracování přihlášky, žádosti o stipendium atp.;
psaní osobních esejí, výzkumných projektů, motivačních dopisů, CV;
příprava odborného textu pro publikaci nebo příspěvku na konferenci.

Na platformě Moodle budou uloženy materiály týkající se různých aspektů studia v Německu a v USA a psaní odborných textů. Současně budou mít studenti k dispozici také příruční knihovnu s řadou odpovídajících titulů. Komunikace s poradcem bude probíhat písemnou formou (e-mailem, přes Moodle) a ústní formou při osobních konzultacích, případně přes Skype. Délka, intenzita a náplň práce se bude řídit konkrétními potřebami a časovými možnostmi studentů.

PROFESNÍ A KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete si osvěžit něm­či­nu? Nebo raději francouzštinu? Nabízíme prezenční výuku (1 x 2 hodiny týdně) doplněnou samostudiem na internetové platformě (dle vaší potřeby, alespoň dvě hodiny týdně).

Čekají vás:
simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV…);
dokumenty s interkulturní problematikou (společenské konvence, jízdní řády, jídelní lístky…);
interaktivní gramatická a lexikální cvičení vlastním tempem.

Vítáme mírně až středně pokročilé studenty (úroveň A2–B1).

Kurz němčiny s širokou nabídkou on-line aktivit (Jazyková a kulturní imerze)
Cílem kurzu je vést studenty k samostatnému studiu pomocí textů a multimediálních souborů dostupných na internetu. Kurz bude realizován částečně v prezenční formě (1 x 2 hodiny týdně) a částečně v on-line formě. E-learningová platforma bude obsahovat výběr materiálů a odkazů na obecně i odborně zajímavé prameny, interaktivní cvičení a další úkoly.
Studenti budou moci využívat těchto materiálů a také podpory tutora podle svých zájmů, časových možností a jazykové úrovně. Kurz bude nabízen na úrovni B1–B2.

Blended learning kombinuje prezenční a on-line výuku. Využívá možnosti počítačové technologie a internetu pro výuku a komunikaci, aniž by se student musel vzdát velké výhody prezenční výuky, kterou je přímý kontakt s pedagogem i s ostatními účastníky kurzu.
Kurzy budou fungovat na bázi softwaru LMS Moodle, který vytvoří virtuální prostor pro e-learningovou část kurzů. Studenti zde najdou výukové materiály a interaktivní a komunikativní cvičení. LMS Moodle nevyžaduje zvláštní znalosti či technické vybavení, podmínkou pro účast jsou pouze uživatelské znalosti PC a přístup k rychlému připojení k internetu.

Zájemci o účast v některém z nabízených kurzů (kurzy angličtiny jsou v zimním semestru šk. r. 2010/2011 již obsazeny) se mohou přihlásit na stránkách: www.acadelingua.com nebo nás kontaktovat na adrese: info@acadelingua.com.