ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úprava Etického kodexu výzkumných pracovníků Akademie věd ČR


© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Akademický sněm AV ČR na svém XXXVI. zasedání dne 22. dubna 2010 schválil na návrh Komise pro etiku vědecké práce AV ČR, který přednesla její předsedkyně prof. Helena Illnerová, doplnění Etického kodexu výzkumných pracovníků Akademie věd ČR o dvě závažná ustanovení, která v něm dosud chyběla:

Výzkumný pracovník:
a) nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho vědecké činnosti a postavení na pracovišti AV ČR a jeho osobního zájmu;
b) se věnuje prováděnému výzkumu s plným pracovním i osobním nasazením. Úhrn jeho smluvních pracovních úvazků zpravidla nepřekročí 1,5 násobek pracovního úvazku.

Přijetí výše uvedených ustanovení je morální výzvou vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR, aby neměli větší množství pracovních úvazků najednou. Obdobně ve stejné době schválil Parlament ČR novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ta zavádí registr docentů a profesorů zaměstnaných na vysokých školách, ve kterém budou evidovány i údaje o jejich pracovních poměrech a o rozsahu sjednané práce.