ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > květen  > Obálka

Cena Scopusu poprvé v České republice


© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Vydavatelství Elsevier Science, význačný světový producent časopisů a databází pro vědu a výzkum, ocenilo poprvé v České republice pět nejlepších vědeckých prací badatelů do 35 let. Ocenění doprovází prémie ve výši 1000 až 4000 eur. Hlavní cenu si 27. dubna 2010 převzal dr. Ondřej Mihola z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, který pracoval na vyklonování prvního genu obratlovce způsobujícího neplodnost kříženců. Podle doc. Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR jde v poslední době o jeden z nejvýznamnějších objevů u nás. Bezprostřední možnost aplikací by měl přinést patent druhého oceněného, dr. Ondřeje Hajduška ze společné Parazitologické laboratoře Biologického centra AV ČR a PřF Jihočeské univerzity, který při mapování genů a jimi kódovaných proteinů zapojených do zpracování železa u klíšťat objevil nový transportní protein pro železo. Klíšťata tak nejsou schopna sát krev, dokončit vývoj ani snášet vajíčka. Dále byly oceněny práce Mgr. Michala Mičudy z katedry optiky PřF Univerzity Palackého; dr. Martina Srnce z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dr. Jany Poltierové-Vejpravové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Komise pod vedením prof. Petra Rába vybírala ze 116 projektů z oblasti medicíny, biochemie, genetiky a molekulární biologie, fyziky a astronomie, chemie, vědy o materiálech, strojírenství a výpočetní techniky, sociálních a environmentálních věd, z nichž bylo minimálně 50 vynikajících, dalších 20 by si zasloužilo odměnu. Při hodnocení se snažila podpořit výzkum realizovaný na domácích pracovištích, avšak žádné kvóty, které by zvýhodňovaly pracoviště, obory či pohlaví, neměla.

lsd