ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. července 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
  • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a přidělení a směny bytů dle zápisu z jejího třetího zasedání, které se konalo 7. července 2009,
  • přidělení investičních prostředků na soubor přístrojů pro tokamak COMPASS-D v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., v roce 2009.

Vyslovila předchozí souhlas
  • se smlouvou o sdružení mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i. (CERGE-EI).

Souhlasila
  • se základní koncepcí a programem Týdne vědy a techniky 2009,
  • s pozastavením stavebních akcí Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (ubytovna U2 – Krč) a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (přestavba mikulčického pracoviště),
  • se způsobem realizace projektu „Demolice a výstavba Astronomického pavilonu na Spořilově“.

Vzala se souhlasem na vědomí
  • opatření provedená k realizaci závěrů mimořádného zasedání Akademického sněmu.

Vzala na vědomí
  • zprávy o výsledcích kontrol v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., a ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
  • informaci o Zásadách řešení bezpečnostních incidentů v síti AV ČR.