ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > září  > Obálka

Nové knihy

LOGIKA TERORISMU
Terorismus je produktem lidské společ­nos­ti a je průvodním negativním jevem její existence. Jeho použití je obvykle podmí­něno asymetrií sil a prostředků protivníků. V tomto smyslu lze terorismus chápat jako taktiku nebo strategii boje, která z hlediska používaných metod a prostředků spadá do kategorie nekonvenční a psychologic­ké války.
De la Corte Ibáñez, L., edice Historie, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
LOGIKA TERORISMU

DEVĚTAOSMDESÁTÝ
Vzpomínky a přemýšlení. Krédo
Vyprávění začíná 21. srpna 1969 na Václavském náměstí posledním veřejným projevem odporu občanů proti kapitu­lant­ství vůdců „československého jara“ a kon­čí (s několika málo nezbytnými ča­so­vými přesahy) 6. února 1990, když ti, kteří se znormalizovat nenechali, pak sami vstu­pu­jí do mocenských pozic.
Pithart, P., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
DEVĚTAOSMDESÁTÝ

BOŽÍ BLUD
Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?
Známý evoluční biolog Richard Dawkins napsal řadu děl o vztahu filozofie a vědy, v nichž mimo jiné usvědčoval víru v Boha z iracionality a poukazoval na její nega­tivní vliv na společnost. Ukazuje, že i bez náboženství lze žít plnohodnotný, mravný a šťastný život.
Dawkins, R., edice Galileo, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
BOŽÍ BLUD

LISE MEITNEROVÁ
Životní příběh atomové fyzičky

Lise Meitnerová byla vášnivou fyzičkou a ženou, která prožívala svůj zápas o rov­noprávnost. Jako židovka byla nacisty vy­hnána z Berlína a během druhé světové války odmítla všechny nabídky, aby se ve Spojených státech podílela na vývoji ato­mové bomby. Životní příběh neobyčej­né ženy je součástí moderních dějin vě­dec­kého výzkumu.
Kernerová, Ch., edice Žena a věda, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
LISE MEITNEROVÁ

PROCHÁZKA AMAZONSKÝM PRALESEM
Ve službách zoologického oddělení Ná­rod­ního muzea v Praze podnikl přírodo­vědec Jiří Moravec osm výprav do nížin­ných deštných lesů západní, jihozápadní i střední Amazonie. Pobýval a bádal v odlehlých pralesích severní Bolívie, vý­chodního Peru a jihozápadní Brazílie, kde se v povodí Amazonky rozprostírá nejroz­sáhlejší a nejzachovalejší tropický deštný les na Zemi.
Moravec, J., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
PROCHÁZKA AMAZONSKÝM PRALESEM

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V SRPNU 2009


 1. Klíma, I. – Moje šílené století
 2. Hobsbawn, E. J. – Globalizace, demokracie a terorismus
 3. Babka, L., Bzonková, R. (eds.) – Jen jeden osud – antologie ­sovětské lágrové prózy
 4. Bauer, J. – Úvahy o holocaustu
 5. Jindra, J., Matyášová, J. – Na cestách s Franzem Kafkou


Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Kosatík, P. – Sám proti zlu, Paseka
 2. Bikont, A. – My z Jedwabného, H+H
 3. Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds.) – Komunistické právo v Československu, Masarykova univerzita, MPÚ
 4. Bůžek, V., Jakubec, O., Král, P. – Jan Zrinský ze Serynu, NLN
 5. Härtel, H., Lončaková, J., Hošek, M. (eds.) – Mapování biotopů v ČR, AOPK ČR


Knihkupcův tip:

 • Cesta života; Rabi Jehuda Leva ben Becalel kol. 1525–1609, Academia


ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1