ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ


Cena Josefa Hlávky za rok 2008


Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury
publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech oblastech:

vědy společenské,
vědy o neživé přírodě,
vědy o živé přírodě,
vědy lékařské.

Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace)
může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 30. ledna 2009 na adresu:

Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

Kontaktní údaje: tel.: 222 560 081–2, fax: 222 560 083, e-mail: Hajkova@nclf.cz, www.nclf.cz

O výsledcích bude veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků.Nadace Český literární fond
vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií v roce 2009,
a to z vlastních prostředků i z výnosu prostředků Nadačního investičního fondu z předcházejícího roku.

Veškeré informace včetně formulářů a uzávěrky podání žádostí jsou k dispozici
na internetových stránkách nadace: www.nclf.cz, eventuálně v sídle Nadace Český literární fond
– Helena Hájková, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 560 081–2, fax: 222 560 083, e-mail: nadace@nclf.cz.