ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Projev prezidenta Václava Klause

XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR - prezident ČR Václav Klaus
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Pane předsedo, dámy a pánové,
děkuji za pozvání na Váš letošní Akademický sněm, na němž bude volen nový předseda naší vrcholné vědecké instituce.
Chtěl bych své přítomnosti využít i k tomu, abych poděkoval prof. Pačesovi za práci, kterou na čele AV ČR v uplynulých čtyřech letech vykonal. Já jsem ocenil jeho práci státním vyznamenáním, které jsem mu udělil letos v říjnu.
Pozdravit Akademický sněm AV ČR nepřicházím jako hlava státu pouze ze zdvořilosti. Jak dobře víte, k Vaší instituci mám i silný osobní vztah, neboť jsem řadu let prožil jako výzkumný pracovník dvou tehdejších vědeckých ústavů. Vím, s jak obtížným dědictvím se musela Akademie věd v uplynulém období vyrovnávat a jak nezbytná byla její transformace. Vím také, jaké rozdíly v kvalitě vědecké práce, ve schopnosti absorbovat a rozvíjet poznatky světové vědy a prezentovat je na mezinárodní úrovni existovaly či dosud ještě existují mezi jednotlivými vědními obory i vědeckými ústavy. Odpovědné hledání priorit našeho základního výzkumu, účelná alokace vždy omezených veřejných prostředků, schopnost získávat zdroje na mezinárodní úrovni, brždění úniku talentovaných vědeckých mozků do zahraničí – to vše jsou úkoly, před nimiž jste stáli ve velmi naléhavé podobě. A do značné míry stojíte i teď.
Jsem rád, že se za poslední léta při řešení těchto a mnohých dalších problémů naší vědy podařilo pokročit vpřed. Jsem rád, že mnohá pracoviště mají i z hlediska mezinárodního srovnání špičkovou úroveň a že práce našich vědců dosáhly řady mezinárodních ocenění.
Ukázalo se i to, že naše věda nemůže být dlouhodobě úspěšná, pokud bude odtržena od vysokého školství, pokud nebude schopna rychle zprostředkovávat své nejnovější poznatky nastupujícím generacím. Proto považuji za zcela klíčovou spolupráci akademických ústavů a vysokých škol.
Pod vedením předsedy AV jste se – s odbornými postoji a pohledy – pustili i do velmi zpolitizované problematiky budoucnosti naší energetiky. Bylo to velmi potřebné. Moc bych si přál, abyste se pokusili vrátit rozum i do současné debaty o globálním oteplování. Nalézat optimální bod mezi navýsost teoretickým bádáním a jeho uplatňováním ve veřejných diskusích je těžké, vždy je něco za něco, my ekonomové říkáme „trade off“, ale Váš hlas nesmí chybět. Když chybí, zní hlas někoho jiného.
Nový předseda AV ČR, kterého dnes zvolíte, bude mít před sebou řadu obtížných úkolů. Důležité je, že může navázat na základy, které se podařilo položit prof. Pačesovi a jeho týmu.
Přeji Vám šťastnou volbu.