ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > leden  > Babuškova cena

Babuškova cena

Cenu profesora I. Babušky za r. 2008 získal dr. Václav Kučera z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze za doktorskou disertační práci Higher order methods for the solution of compressible flows. Druhé a třetí místo obsadili dr. Anna Kučerová z Fakulty stavební ČVUT v Praze za doktorskou disertaci Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods a dr. Pavel Váchal z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze s doktorskou disertací Rezoning and remapping for ALE simulations in fluid dynamics and plasma physics. Čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací. První místo získal Ing. Pavel Gruber z Fakulty stavební ČVUT v Praze, jako druhá se umístila Ing. Hana Kutáková z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, třetí byl Ing. Ondřej František z Fakulty strojní VŠB-TU v Ostravě. Cenu i uznání za nejlepší práce v oboru počítačových věd udělily již popatnácté Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků. Cena je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, je udílena každoročně a je spojena s finanční odměnou. Cenu založil v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška, který od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin, TX.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.