ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > leden  > Z Bruselu

O čem bude první české předsednictví v oblasti vědy a výzkumu?

Dne 1. ledna 2009 začalo první předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním mottem našeho předsednictví je Evropa bez bariér, v oblasti vědy a výzkumu pak bylo toto motto lehce pozměněno na Evropský výzkumný prostor bez bariér.
eu2009.cz


Mezi naše priority v oblasti VaV patří:

1. Výzkumné infrastruktury – ČR se bude zabývat zejména implementací ESFRI Roadmap (Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro infrastruktury výzkumu), její aktualizací a dokončením projednávání návrhu právního rámce panevropských výzkumných infrastruktur;

2. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu;

3. Hodnocení dopadů Rámcových programů – je jedním z velkých témat v oblasti VaV. Výstupy z konference Eufordia budou sloužit jako jeden z podnětů pro Závěry Rady k hodnocení dopadů výzkumných programů, které jsou plánovány na Radu pro konkurenceschopnost v květnu 2009. Měly by se soustředit na principy a techniky hodnocení rámcových a jiných výzkumných programů s cílem zajistit efektivnější využití výstupů těchto hodnocení do přípravy programů budoucích;

4. Lublaňský proces – za českého předsednictví se začne projednávat, jak implementovat dokument 2020 Vize Evropského výzkumného prostoru, který byl schválen na posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost za francouzského předsednictví. Očekává se posun v implementaci iniciativ Zelené knihy o Evropském výzkumném prostoru, zejména identifikace prvních témat pro společné programování.
Vedle výše zmíněných cílů bude české předsednictví pokračovat v projednávání a provádění dalších oblastí, jako je např. EIT (sledování procesu výběru prvních znalostních a inovačních komunit), projednávání iniciativ podle článku 169 Smlouvy o ES (společné výzkumné programy v oblasti metrologie a BONUS), GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti), SET plán či ITER.

O předsednictví České republiky nám v krátkém rozhovoru více prozradila zástupkyně Stálé představitelky ČR při EU Jana Reinišová.
O předsednictví České republiky nám v krátkém rozhovoru více prozradila zástupkyně Stálé představitelky ČR při EU Jana Reinišová.
FOTO: www.eu2009.cz

Co znamená pro Českou republiku předsednictví v Radě EU?
Již při podávání žádosti o členství v EU ČR deklarovala, že je připravena nést svůj díl zodpovědnosti. To vystupuje do popředí zejména v momentu přebírání předsednictví. Chtěli bychom dokázat, že naše politická reprezentace a administrativa zvládá úkoly spojené s běžným chodem Unie, že budeme schopni sehrát úlohu tzv. „honest brokera“ a že za našeho vedení pokročí Unie zase o kousek dál. Byli bychom rádi, aby nikdo nepoznamenával, že se jedná o první předsednictví jedné nové členské země, a naopak, aby bylo vidět, že naše země se může měřit se všemi ostatními.

Jakou hraje roli Stálé zastoupení ČR při EU za českého předsednictví a v čem se liší od „běžné“ agendy?
Česká republika předsedá Radě Evropské unie a diplomaté Stálého zastoupení připravují či se podílejí na přípravě všech jednání ať již na úrovni ministrů či hlav vlád a států, jednají s ostatními unijními institucemi, zejména s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, členskými i nečlenskými státy. V první polovině roku 2009 bude řada diplomatů řídit pracovní skupiny a výbory. Schůzek na různé úrovni bude jen v Bruselu za šestiměsíční české předsednictví na 2200.

Jak se Stálé zastoupení na tento náročný půlrok připravovalo?
Na předsednictví se připravujeme už od roku 2006 v rámci příprav, které řídí Úřad vlády. Stálé zastoupení například zdvojnásobilo počet diplomatů, kteří byli do Bruselu vysláni, aby zajistili fungování předsednictví. A pro každého z nás samozřejmě bylo přípravou i období, kdy v oblasti EU pracujeme.

Co bude z vašeho pohledu nejtěžší v oblasti vědy a výzkumu?
Jedním z nejobtížnějších úkolů bude hledání dohody o Nařízení stanovujícím právní rámec pro evropské výzkumné infrastruktury. Názory členských států na tuto problematiku se dnes výrazně liší. České předsednictví ale udělá vše pro to, aby se EU přiblížila k dohodě. Ta bude dalším krokem k vytvoření Evropského výzkumného prostoru bez bariér, což je naší jednoznačnou prioritou.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR


Důležité konference, které se budou konat za českého předsednictví v ČR:
24.–25. února 2009EUFORDIAEx-post hodnocení národních a rámcových programů
24.–25. března 2009Strengthening the ERA through Research InfrastructuresEvropské výzkumné infrastruktury, jejich role ve znalostním trojúhelníku
16.–23. dubna 2009Future and Emerging TechnologiesInformační a komunikační technologie
27.–29. dubna 2009Mobility of ResearchersMobilita výzkumných pracovníků se zaměřením na mladé vědce
7.–8. května 2009Research Connections 2009Konference zaměřená na propagaci 7. RP v nových členských státech
14.–15. května 2009Ženy ve vědě10 let aktivit na podporu žen ve vědě
3.–6. června 2009EuroNanoForumNanotechnologie napříč obory

Akce pořádané či spolupořádané kanceláří CZELO v rámci českého předsednictví:
1. dubna 2009, BruselDen českých inovacíPředstavení inovačního potenciálu českých krajů
6.–7. května 2009, LucemburskoCzech Open Days in LuxembourgSekce zaměřená na VaV, inovace, transfer technologií
26.–28. května 2009, BruselSustainable Development: Challenge for European ResearchUdržitelný rozvoj nejen v životním prostředí, ale napříč sektory
27. června 2009, BruselCzech Street PartyPředstavení české vědy na pouliční party v Bruselu