ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nohama v Evropě s vesmírem na dosah

Ve dvacátém roce návratu k demokracii, která pro nás mimo jiné znamenala znovuotevření dveří do světa, převzala Česká republika na šest měsíců kormidlo společného života evropské „sedmadvacítky“. Pád železné opony a konec života za ostnatými dráty v roce 1989 může být pro motto našeho předsednictví Evropa bez bariér snad i trochu symbolickým. Za základní unijní svobody je totiž považováno vše, čeho se nám tehdy nedostávalo, tedy volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. Zejména v oblasti pohybu pracovníků však českou vědu dodnes tlačí pata, ačkoli se již podařilo dosáhnout dílčích úspěchů. Komunita vzdělanců se bezpochyby ztotožňuje i s nově přidanou svobodou – volným pohybem informací a znalostí.
Mezinárodní astronomický rok 2009 začal na pražském Staroměstském náměstí přímo pod orlojem.
Mezinárodní astronomický rok 2009 začal na pražském Staroměstském náměstí přímo pod orlojem. Jeho zahájení byl přítomen evropský komisař Janez Potočnik,na snímku s předsedou AV ČR Václavem Pačesem.
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

S VESMÍREM NA DOSAH
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Letošní rok se mezinárodně nese ve znamení astronomie a věřme, že se v jeho první polovině nebudeme pohybovat s hlavami pouze nad oblaky, ale že se nám podaří pevně ukotvit hlavní priority českého předsednictví Evropské unii. Ty jsou vyjádřeny sloganem „3E“ – ekonomika, energetika a Evropa a svět (Economy, Energy, External Relations). Energetice se v loňském roce intenzivně věnovali rovněž představitelé Akademie věd a do této oblasti jistě napřou úsilí i příslušná badatelská pracoviště. Situace je o to naléhavější, oč problematičtější situaci přinesl počátek roku s nedodržením dodávek plynu do EU ze strany východních partnerů. Nelze pominout, že vstup do předsednické úlohy má Česko složitější také o celosvětovou ekonomickou krizi i vzplanuvší válečný konflikt v pásmu Gazy.
Ke změnám, jež se sice proti evropským rozměrům jeví titěrně, nicméně výrazně ovlivní v následujících letech život a chod našich výzkumných institucí, dojde i uvnitř Akademie věd České republiky. Osobnost nového předsedy, který čeká na své jmenování prezidentem republiky letos v březnu, je již známa. Ovšem zásadním způsobem se obmění také složení Akademické i Vědecké rady, jejichž noví členové se budou volit v nejbližších týdnech. Přejme světu, Evropě i Akademii věd úspěšný a lidem prospěšný rok 2009.

Marina Hužvárová