ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > leden  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

MILENA BARTLOVÁ,
MARTINA PACHMANOVÁ (ED.)

ARTEMIS A DR. FAUST
Ženy v českých a slovenských dějinách umění

Jak působily ženy v českých a slovenských dějinách umění? Na poli dějin a teorie výtvarného umění se na území bývalého Československa v minulosti sice prosadila řada vynikajících ženských osobností, ale jejich práce a význam pro vývoj této disciplíny jsou marginalizovány nebo dokonce přehlíženy.
ARTEMIS A DR. FAUST

JOSEF FÖRSTER
PŘEHLED DĚJIN REFLEXE PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V NAŠICH ZEMÍCH
Přehledová studie se pokouší o zachycení vývoje české a slovenské práce v oblasti interpretace psychologie myšlení a osobnosti. Snaží se také o shrnutí a zhodnocení odkazu psychologie osobnosti v našich zemích, o popis přítomného stavu i o nástin perspektivy této vědy.
PŘEHLED DĚJIN REFLEXE PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V NAŠICH ZEMÍCH

LENKA FROULÍKOVÁ
ADAM A EVA V ČESKÉM RÁJI
Učebnice češtiny pro cizince-začátečníky

Učebnice je určena studentům-nebohemistům vysokých škol v zahraničí, tj. studentům jiných jazykových i nejazykových oborů, a dospělým, kteří se studiem češtiny začínají. V jednotlivých lekcích odkazuje na českou kulturu, historii i životní styl.
ADAM A EVA V ČESKÉM RÁJI

DAVID HOLLOWAY
STALIN A BOMBA
Sovětský svaz a jaderná energie 1939–1956

Široce koncipovaná práce z edice Stíny, pocházející z pera amerického politologa irského původu, nabízí fascinující pohled na osobnosti a politiku, jež se pojí s vývojem sovětské jaderné pumy. Nechybí ani nástin vztahů mezi předními představiteli sovětské vědy a politickým vedením země.
STALIN A BOMBA

VÁCLAV KURAL, FRANTIŠEK VAŠEK
HITLEROVA ODLOŽENÁ VÁLKA ZA ZNIČENÍ ČSR
V souvislosti s konjunkturou „osmičkových“ výročí v českých dějinách vychází publikace, která se zabývá politickými a vojenskými plány, jež měly říšskému vůdci Adolfu Hitlerovi dopomoci k obnově Velkoněmecké říše jako světové velmoci vojenskou cestou.
HITLEROVA ODLOŽENÁ VÁLKA ZA ZNIČENÍ ČSR

MAX HASTINGS
ARMAGEDDON
Bitva o Německo 1944–1945

Britský historik a publicista vytvořil v knize strhující obraz posledního období druhé světové války, od srpna 1944 do května 1945. O tom, že nacistické Německo bude poraženo, už nikdo nepochyboval, ale stále ještě zbývaly dlouhé měsíce nelítostných bojů a utrpení.
ARMAGEDDON

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V PROSINCI 2008
 

  1. Richarz, K. – Atlas stop zvířat 
  2. Dějiny české literatury 1945–1989, IV. díl 1969–1989, hlavní redaktor Pavel Janoušek (za podpory GA ČR a výzkumného záměru AVOZ)
  3. Lewin, A. – Pohár slz – Deník varšavského ghetta 
  4. Schumann, H. W. – Svět buddhistických obrazů
  5. Bruno, G. – Dialogy

Tituly ostatních nakladatelů: 

  1. Cerman, I. – Chotkové – Příběh úřednické šlechty, NLN 
  2. Burleigh, M. – Třetí říše – Nové dějiny, Argo 
  3. Cílek, V., Korba, M., Majer, M. – Podzemní Praha, Eminen 
  4. Emmert, F. – Osudové osmičky, Computer Press
  5. Girard, R. – O původu kultury, CDK

Knihkupcův tip: 

Goethe, J. W. – Faust (s ilustracemi Pavla Růta), Academia

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1