ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrové řízení

Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání humanitního nebo společenskovědního zaměření;
• dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti (tj. některé z hodností: CSc., Ph.D. či ekvivalentní, doc., prof.);
• praxe v oboru;
• zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce;
• morální bezúhonnost;
• splnění podmínek pro výkon funkce uvedených v § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb.

Přihlášky obsahující:
• strukturovaný životopis;
• odbornou bibliografii;
• kopii dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci;
• nástin koncepce pracoviště v rozsahu 5 stran

doručte nejpozději do 6. května 2015, 12:00 hod. písemně na adresu: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. Obálku zřetelně označte nápisem „VŘ“.