ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > duben  > Úvodník

Duben, počítat budem

04_1.jpgV době, kdy píšu tento úvodník, rezonuje naší zemí naděj­ná zpráva z konce března, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila doposud nejvyšší návrh státních výdajů na VaVaI. Pokud vláda návrh přijme, měl by rozpočet v následujících letech dále stoupat – na 28 666 miliard korun v roce 2016, v dalším roce na 29 272 miliard korun až ke 29 872 miliar­dám korun v roce 2018. Vicepremiér pro vědu Pavel Bělobrádek věří, že tato historicky nejvyšší suma umožní stabilizaci systému a rozvoj institucí, nejen jejich pouhé „přežívání“. Pro Akademii věd zmíněný návrh znamená, že by si po předchozím více než půlmiliardovém poklesu z let minulých měla příští rok „polepšit“ o 300 milionů korun. K problematice financování vědy prostřednictvím grantů se vztahuje rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou.
Zatímco se stále naléhavěji rýsuje další nelehká otázka k řešení, a to pokles financí ze strukturálních fondů po roce 2023, v dubnovém „ekonomickém“ editorialu mohu pokračovat pozitivní informací, že mezi osmi Čechy, kteří letos uspěli v grantové soutěži Evropské výzkumné rady (ERC Consollidator Grants), jsou dva z Akademie věd ČR – jmenovitě Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky a Jan Kuneš z Fyzikálního ústavu (více viz http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1540.html). Poslední kategorie ERC grantů pro zkušené vědecké pracovníky ADG (Advanced Grant) teprve prochází druhým kolem vyhodnocování. A kdo ví, třeba uspějí i další česká želízka v evropském ohni.

05_1.jpg

Závěrem bych ráda upozornila na novou publikaci Strategie AV21, která mapuje 14 výzkumných programů AV ČR zahrnutých ve strategii a vyjádřených mottem „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ (viz také AB 1/2015). Přináší nejen kontakty na koordinátory výzkumných programů, ale i detailnější přehled řešených témat a očekávaných výstupů. A jak je dnes již obvyklé, materiál najdete i v elektronické verzi na http://av21.avcr.cz.

MARINA HUŽVÁROVÁ