ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Akademické rady

Akademická rada AV ČR na 27. zasedání dne 17. března 2015

Schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR; aktualizované složení oborových panelů a oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

Souhlasila, aby AV ČR požádala o členství v mezinárodní organizaci ENRIO (European Network of Research Integrity Offices).

Jmenovala Mgr. Radovana Šikla, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 18. března 2015 na pětileté funkční období, tj. do 17. března 2020.

Vzala se souhlasem na vědomí postup Rady Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2014. Dále vzala na vědomí přehled vědeckých týmů a jejich výstupů přihlášených k Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014; výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR; informaci o mezirezortních připomínkových řízeních v roce 2014; zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR v roce 2014; informaci o kontrolách na pracovištích a ve vědeckých společnostech.