ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Příloha

Výběrová řízení na ředitele

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd ČR,

veřejných výzkumných institucí

 

logo.jpg

 

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky


Rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru astronomie a astrofyzika nebo v příbuzných oborech;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v astronomii a astrofyzice;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. května 2012 do 30. dubna 2017.
Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a stručnou koncepcí rozvoje ústavu zašlete písemně na adresu Rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu sekretariat@asu.cas.cz tak, aby byly doručeny nejpozději 23. ledna 2012 ve 12:00 hod. středoevropského času. Obálky označte „Výběrové řízení“.


Rada Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a představou o řízení a rozvoji pracoviště doručte v písemné formě v obálce označené „Výběrové řízení“ nejpozději do 20. ledna 2012 do 16:00 hod. na adresu Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., k rukám tajemníka Rady ÚI, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8.


Rada Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění požadavků podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášku do výběrového řízení s kontaktními údaji, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „Výběrové řízení – ředitel ÚJF AV ČR“ nejpozději do 23. ledna 2012 na adresu Renáta Eliášová, tajemnice Rady, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec-Řež 130, 250 68 Řež.

priloha_3.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

2. Sekce aplikované fyziky

Rada Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru hlavní činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, doklady o splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do pátku 17. února 2012 do 16:00 hod. písemně na adresu Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.

Rada Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti (publikace, jiné výstupy s dopadem v mezinárodním měřítku);
 •  organizační a řídicí schopnosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a s dalšími
relevantními výstupy zasílejte písemně nejpozději do 15. února 2012 na adresu Rada Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9 a v elektronické podobě (formát pdf) na itam@itam.cas.cz. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


3. Sekce věd o Zemi

Rada Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,  vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání;
 •  vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oblasti věd o Zemi;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací doručte písemně nejpozději do úterý 31. ledna 2012 do 14:00 hodin na adresu Sekretariát Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4-Spořilov. Předpokládá se, že při osobním pohovoru kandidát/ka přednese též svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru geověd či souvisejících přírodních nebo technických věd;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 28. února 2012 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.

priloha_2.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

4. Sekce chemických věd

Rada Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oblasti chemických věd;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 6. ledna 2012 na adresu Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., sekretariát, Veveří 97, 602 00 Brno. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.


Rada Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru chemického inženýrství a/nebo příbuzných disciplínách;
 •  významné výsledky vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 28. února 2012 písemně na adresu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., k rukám paní Martincové, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Suchdol. Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese též svou představu  o výkonu funkce, o niž se uchází, a o záměrech,  které by v ní chtěl/chtěla realizovat.


Rada Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru makromolekulární chemie nebo makromolekulární fyziky, případně v příbuzných oborech chemie a fyziky;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení, obsahující stručný životopis, doklady o dosažené kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam nejvýznamnějších výsledků vědecké práce a stručný nástin koncepce dalšího rozvoje ústavu, zasílejte písemně v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení“ nejpozději do 3. února 2012 do 16:00 hodin na adresu Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6.Předpokládá se, že uchazeči, kteří splňují výše uvedené požadavky, budou pozváni k osobnímu pohovoru, při kterém podrobněji rozvedou své představy o funkci, o niž se ucházejí, a vysvětlí záměry, které by chtěli ve funkci realizovat. Kontakty: tel.: +420 296 809 366 (tajemník Rady ústavu), fax: +420 296 809 411, e-mail: office@imc.cas.cz, http://www.imc.cas.cz.


5. Sekce biologických a lékařských věd

Rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •   splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru biofyziky, molekulární a buněčné biologie, genetiky, genomiky, bioinformatiky nebo biochemie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 15. února 2012 na adresu Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Královopolská 135, 612 65 Brno. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru experimentální biologie rostlin nebo v oboru příbuzném;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 20. února 2012 písemně na adresu Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Rozvojová 263, 165 02 Praha 6-Lysolaje. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními či jinými výstupy s průkazným dopadem v mezinárodním měřítku;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017. Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině či angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických hodnostech, seznam důležitých publikací a dalších výstupů a případně další relevantní přílohy zasílejte písemně nejpozději do 20. ledna 2012 na adresu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.


Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru genetiky, genomiky, bioinformatiky, molekulární biologie, biochemie, imunologie, buněčné biologie, vývojové biologie, mikrobiologie nebo virologie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  přiměřené jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 13. ledna 2012 písemně na adresu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


6. Sekce biologicko-ekologických věd

Rada Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru biologicko-ekologických věd;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 28. února 2012 na adresu Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., paní Iva Kazlepková – personální oddělení, Bělidla 4a, 603 00 Brno. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


III. Oblast humanitních a společenských věd

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními výstupy;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou; l morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017. Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat. Dále bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon) ve znění pozdějších předpisů. Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a nástinem vědecké koncepce pracoviště zašlete písemně nebo doručte na adresu Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 nejpozději do 16. ledna 2012. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.


8. Sekce historických věd

Rada Historického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru historie;
 •  vědecká excelence;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, bibliografií vědeckých prací, doklady o dosažené kvalifikaci a s koncepcí vývoje pracoviště na období let 2012–2017 zasílejte nejpozději do 7. února 2012 písemně na adresu Martina Volešáková, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9-Prosek.


9. Sekce humanitních a filologických věd

Rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru filologicky zaměřená slavistika (příp. v příbuzném oboru);
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací je nutné zaslat písemně nejpozději do 20. ledna 2012 na adresu Rada SLÚ, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 110 00 Praha 1. K požadovaným dokladům je třeba připojit písemný návrh koncepce další výzkumné činnosti a rozvoje pracoviště. Předpokládá se, že stručné shrnutí těchto představ přednese kandidátka/kandidát také při osobním pohovoru.


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Rada Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání nejlépe v oboru ekonomie, práva nebo managementu;
 •  manažerské a organizační schopnosti, nejméně 5 let praxe v řídicí pozici;
 •  pracovní zkušenosti v oborech činností vykonávaných Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., velmi dobrá orientace v prostředí vědy a výzkumu;
 •  velmi dobrá práce s PC, znalost jednoho světového jazyka, morální bezúhonnost.

Písemnou přihlášku s dále uvedenými náležitostmi:

 •  jméno, příjmení, tituly, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu, e-mailová adresa;
 •  strukturovaný profesní životopis s uvedením charakteristiky zastávaných pracovních pozic;
 •  doklad o dosažené kvalifikaci, přehled dalšího vzdělávání, odborných znalostí a dovedností;
 •  výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, čestné prohlášení podle § 17, odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, s uvedením data a vlastnoručním podpisem zašle uchazeč/uchazečka v papírové podobě nejpozději do 29. února 2012 na adresu Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., k rukám Ing. Tomáše Wencla, tajemníka Rady SSČ, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 s označením obálky „Výběrové řízení – ředitel“. 

Při osobním rozhovoru s výběrovou komisí přednese uchazeč/uchazečka svoji představu o výkonu funkce ředitele/ředitelky a o koncepci či záměrech, které by chtěl/a ve funkci realizovat.