ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Popularizace

Cesta k úspěšné komunikaci s médii

Akademie věd České republiky považuje popularizaci vědních oborů a výsledků bádání za jednu ze současných priorit. Středisko společných činností proto letos připravilo kurz Komunikace vědy prostřednictvím médií. Cílem bylo seznámit badatele s komunikací vědy v současném mediálním světě a zlepšit propojení vědy a médií posílením znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti popularizace a komunikace vědy a výzkumu.

Vzdělávací akce měla podobu devíti celodenních vzdělávacích bloků ve dvou ucelených bězích na jaře a na podzim letošního roku. V průběhu kurzu se vědci-popularizátoři a pracovníci mediálních a tiskových oddělení pracovišť Akademie věd ČR dozvěděli, jaké účelné prostředky mohou při komunikaci s médii využít. Jako velmi přínosné se ukázala například praktická cvičení před kamerou, trénink psaní tiskových zpráv, psaní pro web, prezentace úspěšných příkladů popularizace v jednotlivých oblastech vědy i informace o úloze médií v této oblasti.

23_2.jpg
Foto: Archiv OPG, SSČ AV ČR
Úskalími veřejného projevu v médiích provedl Josef Valenta.


Mezi školiteli se objevily mediálně známé osobnosti jako Vladimír Kořen, Štěpánka Duchková, Martin Maruniak, Luboš Veverka či Ondřej Vrtiška i odborníci na komunikaci s veřejností prostřednictvím internetu, sociálních sítí či marketingu vědy. Díky kurzu mohli také vědci a novináři z různých médií navázat užší vazby.
Podle jednoho z účastníků, Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR, se do popředí zájmu vědeckých institucí stále více dostávají propagace, popularizace či marketing vědy a výzkumu a konečně začínají být považovány za nezbytnou součást vedení vědecké instituce. Stále však existuje hluboká propast mezi stavem u nás a ve vyspělé Evropě a potýkáme se s naprostou absencí zkušeností. „Kurz zásadně pomohl vědeckým ústavům a jejich PR pracovníkům. S oběma cykly jsem velmi spokojen, počínaje organizací a konče kvalitou lektorů a přínosem pro osobní praxi. Považuji kurz za výjimečný a za jeho uspořádání organizátorům velmi děkuji,“ oceňuje Pavel Suchan.

23_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Pavel Suchan z Astronomického ústavu patří mezi nejzkušenější popularizátory vědy v AV ČR.


Podobnou zkušenost má také Daniela Illnerová z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR: „Kurz je užitečný a je dobře zorganizovaný. Význam kvalitní popularizace vědy je v naší společnosti nedoceněn, přitom pro výchovu budoucích studentů, zejména přírodovědných oborů, je zásadní. Vzděláváním popularizátorů vědy se podporuje důležitý celospolečenský zájem. Výběr lektorů byl kvalitní a pestrý, umožnil porovnat zkušenosti ze sféry komerční i neziskové. Oceňuji také příležitost k vzájemnému setkání popularizátorů, výměně zkušeností a praktik i získání osobních kontaktů.“
Vzhledem k pozitivnímu hodnocení kurzu, připravuje Odbor projektů a grantů SSČ jeho pokračování v roce 2012.
MARKÉTA DOLEŽALOVÁ
a VLADISLAVA POSPÍŠILOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.