Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Výročí

CERGE-EI – 20 let excelence

Akademické pracoviště CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR oslavilo v říjnu 20 let existence. Na slavnostních akcích k připomenutí významného výročí vystoupili zakladatelé i současní představitelé pracoviště, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl, význační světoví ekonomové (mezi nimi i nositel Nobelovy ceny za ekonomii a člen Výkonného dozorčího výboru CERGE-EI prof. Joseph Stiglitz) a další hosté, kteří vyzdvihli dosavadní úspěchy společného pracoviště.

09_1.jpg
Všechna fota: Archiv CERGE-EI
Podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze sehrává CERGE-EI důležitou roli při transformaci Česka.

Podle Research Papers in Economics patří CERGE-EI v současnosti mezi šest procent nejlepších ekonomických pracovišť v Evropě a jeho výzkumníci produkují mezi českými ekonomy 70 % publikací v horním tercilu impaktovaných odborných žurnálů. V hodnocení Social Science Research Network (SSRN) je CERGE-EI na 58. místě z 1236 ekonomických pracovišť na světě.

09_1.jpg
Zleva: Anita Taci z Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, předseda AV ČR Jiří Drahoš, ředitel CERGE-EI Štěpán Jurajda, a spoluzakladatelé pracoviště Richard Quandt, Josef Zieleniec a Jan Švejnar

Oslavy zahájil 7. října 2011 slavnostní panel, na němž zakladatelé CERGE-EI prof. Richard Quandt, prof. Jan Švejnar a doc. Josef Zieleniec připomněli motivaci, která vedla ke vzniku instituce, a zavzpomínali na počátky devadesátých let. Jan Švejnar, současný předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, uvedl oslavy slovy: „V regionu nebyli ekonomové, kteří by měli stejné vzdělání jako jejich kolegové na západě, přitom region ale potřeboval jejich expertizu.“
„Navzdory počátečním obtížím jsme uspěli a s pomocí mnoha lidí a institucí vybudovali špičkové pracoviště,“ dodal první ředitel a současný člen Výkonného a dozorčího výboru Josef Zieleniec. Profesor Princetonské univerzity Richard Quandt, který u zrodu CERGE-EI na začátku devadesátých let stál jako reprezentant Mellonovy nadace, podotkl, že úspěch CERGE-EI je v regionu výjimkou – řada obdobných institucí, které po pádu železné opony vznikly, totiž po několika letech zanikly.
Zvláštním hostem setkání byl první porevoluční rektor Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš, jehož počáteční podpora významnou měrou přispěla ke vzniku pracoviště. Dojatý profesor Palouš vzpomněl na počátky instituce a popřál jí mnoho úspěchů do dalších desetiletí.

09_1.jpg
Oslavy výročí se zúčastnili významní ekonomové z Česka i ze zahraničí.

V hlavním příspěvku představil současný ředitel doc. Štěpán Jurajda principy fungování a úspěchy instituce a zdůraznil mezinárodní charakter CERGE-EI, jehož studenti pocházejí z téměř tří desítek zemí a profesoři se rekrutují z těch nejlepších světových institucí: „Programy PhD, MA a MAE, které nabízí, jsou uznávány nejen v EU, ale mají akreditaci i od Ministerstva školství amerického státu New York. Absolventi tak mají stejnou pozici, jako kdyby vystudovali na školách v USA.“
Štěpán Jurajda připomněl také roli Výkonného a dozorčího výboru, který zajišťuje kvalitu výzkumu a výuky a zodpovídá za klíčová strategická rozhodnutí. Výbor spolutvoří světově uznávaní ekonomové jako například Joseph Stiglitz (Columbia), Alan Krueger (Princeton), Jan Švejnar (University of Michigan), Philippe Aghion (Harvard), John Sutton (London School of Economics) nebo Gérard Roland (University of California, Berkeley). Ředitel CERGE-EI rovněž zdůraznil zapojení výzkumníků, vyučujících a studentů do veřejného života; člen profesorského sboru doc. Lubomír Lízal je členem bankovní rady ČNB a společně s doc. Danielem Münichem a prof. Janem Švejnarem též členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), v níž se navíc angažuje i několik dalších studentů a vyučujících. CERGE-EI v poslední době také výrazně přispívá ke kvalitě veřejné debaty prostřednictvím think-tanku IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), který je institucionálně ukotven v rámci Národohospodářského ústavu; IDEA se zaměřuje na nezávislé, rigorózní, fakty podložené analýzy veřejných politik a návrhy vlastních řešení.
Hlavní výzvou do příštích let zůstává vyrovnat se mezinárodní konkurenci, která prostřednictvím štěd­řejšího financování často dokáže přeplatit nejlepší profesory i doktorandy. Situaci navíc komplikují rozpočtové škrty a špatně nastavené reformy financování vědy.
Práci a úspěchy pracoviště pochválil také předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš: „Jsem potěšen, že můžu vidět ústav Akademie věd, který se dokázal vypracovat k tak vysokým mezinárodním standardům. Je živým důkazem, že AV ČR jako největší a nejdůležitější neuniverzitní výzkumná instituce v České republice může pro spolupráci mezi akademiky a výzkumníky v mezinárodním měřítku hodně nabídnout.“ Předseda AV ČR též zdůraznil, že v poslední mezinárodní evaluaci výzkumu dostal NHÚ velmi dobré hodnocení a že Jakub Steiner získal jako vůbec první společenskovědní výzkumník v historii Fellowship J. E. Purkyně. „Navíc v posledních letech získalo několik mladých výzkumníků z CERGE-EI prestižní Prémii Otto Wichterleho.“
Taktéž rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl zdůraznil všeobecný význam spolupráce UK a AV ČR: „CERGE-EI je výtečnou ukázkou úspěšné spolupráce a dobrým příkladem pro budoucnost.“ Rektor UK zároveň vyzdvihl výzkum na CERGE-EI v rámci úspěchu Univerzity Karlovy v mezinárodních žebříčcích.

09_4.jpg

Jako poslední řečník vystoupila absolventka CERGE-EI a hlavní ekonomka EBRD dr. Anita Taci, která zavzpomínala na studentská léta a na dobu, kdy se ucházela o práci v EBRD: „Po prezentaci článku byli tehdy všichni překvapeni, jak vysokou kvalitu CERGE-EI má.“ Anita Taci rovněž připomněla uplatnění absolventů. Za 20 let existence CERGE-EI udělilo 114 doktorských a 350 magisterských titulů a jeho absolventi dnes pracují v 21 zemích. Uplatnění našli v mezinárodních institucích, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond či Evropská banka pro výzkum a rozvoj, v centrálních bankách (například Českou národní bankou prošlo více než 10 absolventů CERGE-EI), v soukromém sektoru, zejména finančních institucích a poradenských firmách, ale i v akademickém prostředí včetně zahraničních univerzit.
Oslavy pokračovaly akademickou konferencí absolventů a odborným panelem, na kterém představili svůj současný výzkum členové Výkonné a dozorčí rady CERGE-EI profesorka na University of California v San Diegu Michelle White, profesor University of California v Berkeley Gérard Roland a profesor na London School of Economics John Sutton. Příspěvek Michelle White se zaměřil na osobní bankroty v USA v souvislosti s hypoteční a finanční krizí, Gérard Roland představil svůj výzkum o ekonomice transformací a institucí a John Sutton promluvil o výzkumu transformací ve východním bloku a současné subsaharské Africe.
Akademickou hvězdou oslav se stal nositel Nobelovy ceny za ekonomii a profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Joseph Stiglitz. Ten v neděli 9. října převzal na slavnostním zahájení konference Forum 2000 od předsedy AV ČR Jiřího Drahoše Čestnou oborovou medaili Karla Engliše a přednesl zahajovací řeč konference; mj. vyzdvihl význam CERGE-EI a v kontextu transformace politického systému a ekonomiky konstatoval, že „CERGE-EI hrálo a hraje zásadní roli při transformaci země“.
CERGE-EI jako partner letošního Fora 2000 spoluorganizovalo ekonomické panely; na pondělním diskutoval profesor Stiglitz s Hernandem de Sotem na téma Právní stát a ekonomický růst. Následně Joseph Stiglitz na speciálním semináři hovořil o příčinách a možných řešeních současné ekonomické krize a analyzoval problémy soudobé makroekonomie.
Dvoudenní program profesora Stiglitze v Praze byl nabitý. Kromě již zmíněných akcí vystoupil také v televizním pořadu Otázky Václava Moravce, kde s Vladimírem Dlouhým, Ivanem Miklošem a Janem Švejnarem diskutoval o současné krizi v eurozóně, se studenty CERGE-EI hovořil o jejich výzkumu a poskytl jim cenné rady. Pro své současné sponzory zorganizovalo CERGE-EI jako výraz poděkování snídani s profesorem Stiglitzem, na které se vedla debata o osudu eurozóny.
Dalšími z hostů a řečníků CERGE-EI na Foru 2000 byli například Kenneth Dam, Boris Němcov nebo Robert Hahn; diskutovalo se o tématech jako Právní instituce a úspěch při transformaci, Rozbití skleněného stropu: Ženy na vedoucích pozicích ve světě zítřka nebo Limity regulace.

JAN STRAKA,
CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK a NHÚ AV ČR