Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Ocenění

Česká hlava

Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava udělil již podesáté prestižní ceny v několika kategoriích. V nově ustavené kategorii Cena ministra životního prostředí byli oceněni vedoucí oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR prof. Blahoslav Maršálek spolu s prof. Františkem Pochylým z VUT v Brně za projekt Flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích. Národní cenu vlády Česká hlava obdržel významný český kardiolog prof. Petr Widimský z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
red