ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Můj život patřil vědě

Ve výstavních prostorách Slovanské knihovny ve starobylém pražském Klementinu byla 3. listopadu 2011 zahájena výstava Můj život patřil vědě – Milada Paulová (2. listopadu 1891 – 17. ledna 1970), která připomíná 120. výročí narození významné osobnosti československé vědy 20. století (viz také AB 10/2011).

25_1.jpg
Obě fota: Eva Hodíková, Archiv NK ČR, Praha

Smyslem výstavy je přiblížit osobnost a dílo první české docentky a profesorky dějin slovanských národů a byzantologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti společenských věd – Milady Paulové. Ta se věnovala dějinám československo-jugoslávských vztahů během a po první světové válce, vzniku Československé republiky a byzantologii, kde stála za proměnou byzantologického sborníku Byzantinoslavica v moderní mezinárodní byzantologický časopis. Mezinárodní punc vtiskla také anotované byzantologické bibliografii, do roku 1994 nedílné součásti časopisu. Přestože jí nepřízně osudu způsobily zdravotní komplikace, dokázala díky vytrvalé vědecké práci a neúnavné výchově odborného dorostu vzbudit u posluchačů zájem jak o novodobé dějiny národů Balkánského poloostrova, tak o studium dějin Byzance a díky zachování časopisu Byzantinoslavica a jeho bibliografie udržela a u nás rozvinula byzantologii jako vědecký obor.

Paulova2.jpg
Slavnostní zahájení výstavy o životě Milady Paulové

Expozice vznikla ve spolupráci Slovanského ústavu AV ČR a Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny a potrvá do 7. ledna 2012. Autorsky ji připravily dr. Lubomíra Havlíková ze SLÚ AV ČR a dr. Ivana Srbková ze Slovanské knihovny, která také moderovala slavnostní vernisáž. Během ní promluvil za vedení SLÚ AV ČR zástupce ředitelky dr. Václav Čermák. Hlavní slovo patřilo nejprve dr. L. Havlíkové, která pohovořila o životě prof. Paulové a jejím vztahu a přínosu české byzantologii, a následně prof. Janu Rychlíkovi z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, jenž zasvěceně promluvil o bádání prof. Paulové v oblasti československo-jugoslávských vztahů. Emeritní pracovník Historického ústavu AV ČR dr. Miroslav Tejchman zavzpomínal na pedagogickou činnost prof. Paulové a na její téměř mateřskou péči o studenty a mladé vědecké pracovníky. Mezi hosty vernisáže byli ředitelka Odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky dr. Libuše Benešová, Gorjana Lenkova z velvyslanectví Bulharské republiky, člen Akademické rady AV ČR a předseda její Ediční rady dr. Jiří Beneš, emeritní ředitel Slovanské knihovny dr. Jiří Vacek a emeritní ředitel Slovanského ústavu dr. Vladimír Vavřínek.
Na výstavě (viz http://www.nkp.cz/fotogalerie_all/fotogalerie_mpaulova/index.htm) mohou návštěvníci zhlédnout unikátní kopie dokumentů o životě prof. Paulové, které se týkají jejího dětství, mládí, studií, pedagogické, ediční a vědecké práce a jež doplňují ukázky jejího díla, kompletní soubor vydaných časopiseckých prací a knižních publikací převážně z knihovních fondů Slovanské, ale zčásti také Národní knihovny ČR. Archivní materiál pochází z fondů Archivu UK a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.