Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Nové knihy

Nové knihy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LISTOPADU 2011

 •  1. Sarrazin, T. – Německo páchá sebevraždu
 •  2. Chytrý, M. – Vegetace České republiky 3 – Vodní a mokřadní vegetace
 •  3. Putna, M. C. a kol. – Homosexualita v dějinách české kultury
 •  4. Flegr, J. – Pozor, Toxo!
 •  5. Komárek, S. – Ochlupení bližní – Zvířata v kulturních kontextech

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Ball, K. – Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství, Argo/Dokořán
 •  2. Kohout, P. – Dramata a frašky ekonomie, Pistorius & Olšanská
 •  3. Taleb, N. N. – Černá labuť – Následky vysoce nepravděpodobných událostí, Paseka
 •  4. Svoboda, M. – Redernové v Čechách, Filozofická fakulta UK
 •  5. Cihlář, M., Prekop, R. – Andy Warhol a Československo, Arbor vitae

Knihkupcův tip:

 •  Socha, R., Hálek, V., Baier, J. – Holubinky (s podporou AV ČR), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1


OCHLUPENÍ BLIŽNÍ
Zvířata v kulturních kontextech

Z nejrůznějších aspektů pojednaná otázka vztahů lidí a zvířat – v naší kultuře i v kulturách minulých či vzdálených. Zvířata se nám prekérním způsobem podobají i se od nás v mnoha klíčových aspektech liší. Co nás na nich vlastně fascinuje a proč je zároveň máme i nemáme rádi? Jsou to divoké bestie, mechanické automaty bez rozumu a citu, nebo „ochlupení bližní“, kteří mají svá práva?
Komárek, S., edice Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

26_1.jpg

HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE
Přiblížit bohatství památkového fondu Jihočeského kraje není právě snadné. Předmětem autorského zájmu jsou vrchnostenská sídla 12.–19. století, hrady, zámky, tvrze a dvorce. Jejich podoba a umělecká výzdoba odráží dobové nároky a životní styl stavebníků a uživatelů stejně jako výtvarný názor střídajících se slohových epoch. Architekturu jihočeských sídel charakterizují vedle společných znaků i některá specifika, přispívající ke kulturnímu svérázu jižních Čech nejen s ohledem na blízkost hranice Rakouska a Bavorska.
Brych, V., Rendek, J., edice Průvodce, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

26_4.jpg

HOMOSEXUALITA V DĚJINÁCH
ČESKÉ KULTURY

První souborné zpracování tématu homosexuality v české kultuře, konkrétně v literatuře, výtvarném umění, divadle a filmu. Ježto je ovšem toto téma, tedy citová a erotická náklonnost ke stejnému pohlaví, definováno společensko-historicky a antropologicky, nikoli primárně esteticky, je přirozené, že se netýká jen uměnověd v úzkém slova smyslu, ale i věd o člověku, humanitních věd v širším kontextu.
Putna, M. C. a kol., edice Historie, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

26_2.jpg 


 České stopy ve vesmíru

Ke čtenářům se dostává populárně-naučná kniha z edice Průhledy Češi v kosmu, jejíž křest se uskutečnil 10. listopadu 2011 v Literární kavárně Knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí. Jejím autorem je redaktor Mladé fronty Karel Pacner, který se vědou a kosmonautikou zabývá již několik desítek let.

26_5.jpg

V nejnovější publikaci se nezaměřil pouze na samotné kosmonauty, nýbrž také na příspěvek českých odborníků (astronomů, geofyziků, fyziků, geochemiků, spojařů, leteckých lékařů, psychologů…), kteří významně napomohli poznání světa okolo nás. „Vědeckých a technických oborů, které mají k astronautice co říci, je mnoho a ještě různorodější je soubor aplikací, v nichž se bez pomoci astronautiky dnes již sotva obejdeme. Je s podivem, v kolika oborech se najde Češka nebo Čech, kteří dané problematice nejen rozumí, ale dovedou i tvůrčím způsobem přispětk jejímu rozvoji. Právě o jejich životních osudech a práci vypráví tato kniha,“ uvádí v předmluvě astronom Luboš Perek.
red

26_3.jpg