Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

35. zasedání Akademické rady AV ČR


Akademická rada se dne 8. listopadu 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  postup přípravy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011 včetně její nové osnovy a harmonogramu přípravy,
 •  úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 30. zasedání konaného 31. října 2011 a přidělení služebních a startovacího bytu dle zápisu ze 17. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 25. října 2011.

Souhlasila

 •  s výsledky hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR,
 •  s pravidly pro používání loga Akademie věd ČR.

Jmenovala

 •  PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
 •  Mgr. Renatu Vlčkovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Majetkové komise AV ČR,
 •  Ing. Martina Papíka, Ph.D. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  návrh Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a jejím rozpočtu na rok 2012,
 •  podklady pro návrh usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  zprávu o výsledcích kontroly hospodaření a opa­­třeních k nápravě zjištěných nedostatků v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
 •  informaci o 85. valném shromáždění Union Académique Internationale.