ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Prezentace nových vědeckých publikací v Sofii

Na Byzantologickém kongresu v Sofii byl vědecké veřejnosti představen výsledek interdisciplinárního projektu Slovanského ústavu AV ČR a l’Ecole des hautes études en Sciences sociales v Paříži, publikace, kterou Akademie věd ČR podpořila v rámci mezinárodní spolupráce (projekt č. M300920901).

ekfrasis_01.jpg
Foto: Archiv SLÚ AV ČR

Bohatě ilustrovanou knihu Ekphrasis. La représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, která obsahuje 18 příspěvků, redigovali Vladimír Vavřínek, Paolo Odorico a Vlastimil Drbal. SLÚ AV ČR publikaci představil na knižní výstavě mezi novinkami v oblasti byzantologie. Dílo, jež je výstupem mezinárodního kolokvia, které se uskutečnilo v březnu 2010 ve vile Lanna (viz AB 6/2010) a vyšlo jako třetí supplementum časopisu Byzantinoslavica, vyvolalo značný zájem kolegů z různých států a kladný, byť prozatím jen verbální, ohlas.
V souvislosti s prezentací se rovněž uskutečnilo další pracovní setkání skupiny odborníků, kteří na projektu Ekfrasis od roku 2009 spolupracují. Vedoucí projektu z francouzské strany P. Odorico a Ch. Messis a z české strany V. Drbal prodiskutovali výsledky dosavadní spolupráce, směry budoucího výzkumu a organizační záležitosti spojené s přípravou dalšího pracovního setkání v Praze, které se uskuteční v listopadu 2011. Sympozium, jež projekt ukončí, se zaměří na zkoumání popisů měst v byzantské a byzantsko-slovanské literatuře (Villes de toute beauté. L’ekphrasis poleon dans les littératures byzantine et byzantino-slaves).
Slovanský ústav představil v Bulharsku i další novou publikaci – reprezentativní Encyklopedii Byzance, jejímž autorem je emeritní vědecký pracovník ústavu a jeho bývalý ředitel, významný český byzantolog Vladimír Vavřínek. Encyklopedie vznikla za autorské spolupráce Petra Balcárka a obsahuje vysoký počet hesel, výběrovou bibliografii a heslář.
Zmíněné výsledky soustavné vědecké práce mnoha odborníků za podpory Akademie věd ČR přispívají k současnému vývoji byzantologického oboru, oblasti v československých humanitních vědách kdysi velmi významné, kterou od roku 1929 reprezentuje časopis Byzantinoslavica vydávaný ve Slovanském ústavu.

VLASTIMIL DRBAL,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.