Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > říjen  > Popularizace

Ze školních lavic na ulici

Jen co školní rok začal, připravila společnost Česká hlava 20. září 2011 před Národní technickou knihovnou v pražských Dejvicích vědecký jarmark Věda v ulicích, jenž vtáhl žáky a studenty základních a středních škol do tajuplného světa bádání a techniky. Hravé podívané, kterou navštívily stovky zvídavých školáků, se zúčastnilo 20 vystavovatelů z vědeckých institucí včetně Akademie věd ČR. Stánky v kampusu ČVUT a VŠCHT „obsadili“ vědci z Astronomického a Geofyzikálního ústavu a také zástupci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

veda_v_ulicich_02.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Prezentaci vědy a techniky přímo na ulici, díky níž si žáci a studenti mohou vyzkoušet pokusy, na něž se ve škole nedostane, připravuje Česká hlava již třetím rokem. Hloučky dětí se střídaly např. ve stánku Národního technického muzea, kde sestavovaly model Keplerova dalekohledu. Podle lektora Miloše Milnera se NTM snaží školákům zprostředkovat to, co jinak vidí pouze za sklem: „Připravíme nízkonákladové repliky, např. kvadrantu či astrolábu, a vysvětlíme jim, jak fungují. Ačkoli jde zpravidla o žáky osmých a devátých tříd, většinou o těchto krásných přístrojích nikdy nepřemýšleli. Učitelé, pokud nechtějí investovat volný čas, nemají pro takové pokusy podmínky. Většina pomůcek navíc sestává z raritní součástky, kterou lze jen těžko sehnat. Například pro model Galileiho dalekohledu jsou třeba velké čočky – kde ale sehnat tak velkou rozptylku?“ Národní technické muzeum tyto možnosti má a pro své edukativní programy pro II. stupeň ZŠ a střední školy („chemický“ program NTM představilo 23. září na Chemickém jarmarku) pořídilo modely a pomůcky za takřka milion korun. Podle Miloše Milnera jsou podobné workshopy pro školy opodstatněné zvláště v situaci, kdy je české školství podfinancované a jeho úroveň rapidně klesá zvláště v přírodovědných oborech.

ved

Podobně jako Národní technické muzeum se vzdělávání mladých adeptů přírodních věd soustavně věnuje také Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Na piazzetě před knihovnou se jeho zástupci snažili na pokusech přiblížit, co vlastně fyzikální chemie představuje. „Vybrali jsme si mj. experiment, na němž ukazujeme, jak funguje baterie. Přinesli jsme si citróny, kiwi a různé další ovoce a pomocí dvou kovů a kyselého prostředí v ovoci vytvořili článek – baterku. K tomu dětem vysvětlujeme i něco z fyziky. Také s nimi „vyrábíme“ zlato,“ vysvětlila Květoslava Stejskalová – badatelka, kterou Česká hlava v roce 2010 ocenila za popularizaci vědy mezi studenty. Zájem o stánek ÚFCH JH s příznačným názvem Věda není nuda přetrvával po celý den; i ti nejmenší si totiž mohli sestavit molekulární modely různých látek či si na elektronické stavebnici ozkoušet, zdali by byli zdatnými fyzikálními chemiky, kteří si musejí poradit s opravou porouchaných součástek.

veda_v_ulicich_06.jpg

O pokusy se zajímali také učitelé, kteří se studenty mohou ÚFCH JH navštívit nejen v rámci Dne otevřených dveří, ale i během roku, a pracovat s přístroji a látkami, s nimiž by se jinde nesetkali. Podle Květoslavy Stejskalové je nutné, aby se navzdory stále se zpřísňujícím normám při práci s chemikáliemi do škol vrátilo experimentování: „Děti musejí zjistit, jak s kterými chemikáliemi zacházet, protože jinak nebudou vědět, že např. lít si Savo do očí je nebezpečné. Nezakazujme, nýbrž učme.“

LUDĚK SVOBODA