Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > říjen  > Popularizace

Jedenáct festivalových dní

S podzimem je tu opět čas Týdne vědy a techniky, který získal pevné místo v kalendáři popularizačních aktivit Akademie věd ČR stejně jako v seznamu významných celospolečenských událostí. Největší festival vědy v České republice letos nabývá mezinárodního rozměru a rozšiřuje se jak v délce trvání, tak i v šíři teritoriálního pokrytí, hloubce a rozličnosti témat či pestrosti nabízených akcí a aktivit.

listopadovy_prvni_tyden.jpg


Festival je tradičně situován na počátek listopadu. Letošní jedenáctý ročník se rozrůstá na jedenáct dnů od 1. do 11. listopadu. Návštěvníci tak mohou navštívit větší počet akcí, které organizátoři TVT připravili nejen v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích, ale také v dalších městech České republiky a navíc i v Bratislavě. Současně festivalovou nabídku obohatí významní zahraniční hosté.

V pestré festivalové nabídce se představí všechny vědecké obory. Vědci ze všech pracovišť Akademie věd ČR chystají pro studenty i veřejnost přednášky, výstavy, vědecké kavárny, semináře, workshopy, prezentace, exkurze či vědecké experimenty. Nedílnou součástí festivalu jsou také oblíbené Dny otevřených dveří ústavů AV ČR. Týden vědy a techniky dále doplní promítání filmů, on-line přenosy přednášek, program partnerských institucí festivalu a společenské akce včetně např. předání čestné Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Pro hlavní cílovou skupinu – středoškoláky – jsou nachystány navíc poutavé soutěže a kvízy s tematikou vědy a techniky.
Ačkoli se festival koná v listopadu, práce na koncepci daného ročníku zahajuje Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR již na začátku roku s tím, že každý festival musí získat nezaměnitelnou podobu. To je důležité hlavně v souvislosti s přibývajícími akcemi podobného typu, které pořádají jiné výzkumné instituce. Už v dubnu je nabízena účast všem ústavům Akademie věd a partnerským organizacím a poté pozvolna vzniká program – ten letos obsahuje přes 300 akcí.
Každý ročník TVT má motto a osobitou tvář, která se promítá do vzhledu všech propagačních materiálů včetně webových stránek www.tydenvedy.cz. Mottem letošního ročníku je Věda pro život. Pokrok se totiž odvíjí od nových poznatků, život nám předkládá mnoho otázek a věda na ně umož­ňuje nacházet odpovědi. Těší nás, že odpovědi na otázky hledají také desetitisíce návštěvníků festivalu Týdne vědy a techniky. Přijměte pozvání na jedenáct dnů zasvěcených popularizaci vědy.
 
KARINA NOVÁKOVÁ a RADEK REJCHRT,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.